Dinair AB

Luftoptimering har aldrig varit enklare

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:12 CEST

Utvecklingen av Filtertrace startade för två år sedan tillsammans med filtertillverkaren Dinair AB. Dinair har mer än 30 års erfarenhet av filtertillverkning och förfogar dessutom över ett modernt laboratorium där Filtertrace testats under en rad olika förhållanden. Dinair AB äger Filtertrace till 100%

Filtertrace är den första sk. appen i sitt slag och har utvecklats för iPhone och iPad. Tillsammans med tillbehöret SMS Manometer kan användaren administrera och optimera sina filterinstallationer utan att besöka fastigheten. SMS Manometer skickar det aktuella tryckfallet till appen som utifrån sin algoritm beräknar tidpunkt för filterbyte ur två aspekter:

 • Kostnadsbesparing 
 • Reducering av koldioxid

Besparingspotentialen är ofta högre än kostnaden för det installerade luftfiltret. 

EN13779
Filtertrace gör det enklare att nå uppsatta miljömål. Appens funktioner bygger i grunden på ventilationsstandarden EN13779 vars syfte är energieffektivitet och god inomhusmiljö.

Spara tid, pengar och koldioxid
Den optimala tidpunkten för filterbyte bestäms i korthet av filterpriset, priset på energin och varje anläggnings unika stoftbelastning.

Sitter filtret för länge ökar energikostnaden då anläggningen får jobba hårdare för att få igenom önskad luftmängd. Det som sparas i filterkostnad äts snabbt upp av skenande energikostnader och det är här Filtertrace hjälper användaren på traven. 

Luften vi andas blir, till mångas förvåning, bara bättre och bättre. Det verkliga hotet är koldioxiden som sedan 1960-talet ökat konstant. Enligt forskare bör vi snabbt komma ner i de nivåer vi hade på 1980-talet (350 PPM). Då fastigheter står för en betydande del av koldioxidutsläppen känns det extra bra att användaren kan bidra till en reducering genom att använda Filtertrace. 

Målgrupp
Målgruppen för Filtertrace är:

 • Serviceföretag (underhåll av ventilationsanläggningar)
 • Fastighetsförvaltare
 • Industrier
 • Aggregattillverkare (ventilation)
 • Företag med tydliga miljömål

Övriga funktioner i Filtertrace
Utöver optimeringsfunktionerna i appen finns följande funktioner. 

 • Beställningsfunktion av nya filter
 • GPS-baserad kartfunktion där anläggningarna markeras tydligt
 • Kalender där datum för optimerade byten publiceras
 • Påminnelser om filterbyte via sk. Pushnotiser
 • Realtidsvärden av partikelhalter (PM10 och PM2,5)

 

Dinair är ett svenskt miljöteknikföretag med egen tillverkning och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Vadstena Östergötland och produktion finns i Borås, Avesta, Riga och Svalövs kommun. Säljkontor med hämtlager finns i Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors. Dinair har ett komplett produktprogram för balanserade filterval. Genom att rekommendera användning av förnybara filtermaterial sparas energi och CO2 utsläppen minskar. Resultatet blir hög kvalitet på inomhusluften.

www.dinair.se

Inom Dinairs verksamhet finns även Filtertrace AB som utvecklar applikationer som underlättar optimering och hantering av filter i ventilationsanläggningar. Bolaget har kontor i Vadstena vid Vätterns östra strand. Hösten 2010 startade utvecklingen av den första applikationen – Filtertrace.

www.filtertrace.se
 Ladda ner Filtertrace från AppStore