SKTF

Luleå är Sveriges nordliga kulturmetropol!

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:42 CET

Fackförbundet SKTF utsåg idag Luleå till Årets Kulturkommun 2007.Det är artonde gången SKTF utser årets kulturkommun som i år går till Luleå med följande motivering:”Luleå kommun sätter kulturen i centrum. Målsättningen att kunna erbjuda ett gott livsklimat med allas rätt till kulturell välfärd präglar kommunens syn på kulturen.Kommunen har genom åren medvetet satsat på olika konst- och kulturformer för att skapa ett rikt kulturliv för medborgarna. Med det nya Kulturens hus som innehåller konsertsalar, bibliotek och konsthall har man investerat i kulturella mötesplatser som leder till förståelse, tolerans och gemenskap mellan människor.Luleå kommun ser ett starkt kulturliv som en nödvändig förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling. Kommunens målmedvetna kulturpolitik gör Luleå till Sveriges nordliga kulturmetropol.”

- Luleå kommun är en kommun som vill, vågar och satsar stort, säger Ove Jansson, juryns ordförande. I januari nästa år inviger man sitt nya kulturhus – en investering på 342 miljoner kronor samtidigt som man värnar om den kultur och det kulturarv som finns i kommunen.- Kulturen måste få vara en naturlig del i samhällslivet och i människors vardag. Att väva in kulturen i kommunala verksamheter såsom skola och äldrevård, berikar kommunen och ger medborgarna rätt till kulturell välfärd som borde vara en självklarhet för alla.Från Luleå kommun tog följande personer emot priset: Karl Petersen, kommunstyrelsens ordförande, Omar Jakobsson, kulturnämndens ordförande, Åke Broström, kulturchef samt Maine Carlsson, ordförande i SKTFs Luleåavdelningen.Priset, som delades ut av Ove Jansson, är en oljemålning av Leopold Fare, Färgeko II (Landsskap). Dessutom får Luleå kommun under nästa år ta hand om vandringspriset , ett glasäpple av Rune Strand.

För ytterligare information ring juryns ordförande Ove Jansson, 070- 642 81 69 eller ombudsman Ewa Henriksson, 070- 574 34 07.
SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vi är drygt 170 000 medlemmar.

Presschef Karin Ottosson, mobil: 070-317 63 78
Pressekreterare Ann-Marie Prhat. Mobil: 070-240 95 96

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se sktf@sktf.se