Länsstyrelsen i Norrbottens län

Luleå Hockey tar ställning mot prostitution

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:17 CET

- Som de förebilder vi vill vara, inte minst gentemot ungdomar, är det viktigt att visa att vi tar avstånd från prostitution och människohandel, säger Luleå Hockeys klubbdirektör Hans Chrunak.

Vid hemmamatchen på lördag den 4 mars medverkar därför Luleå Hockey i den information som drivs av länsstyrelsens projekt mot prostitution och handel med kvinnor och flickor i Barentsregionen.

En diskussionen om prostitution och människohandel har blossat upp inför fotbolls-VM i Tyskland.

- Inte minst ifrågasätts det svaga intresset från idrottsrörelserna att ta ställning mot sexhandeln i värdnationen Tyskland. Prostitution och handel med människor för sexuella ändamål i samband med fotbolls-VM är, enligt vad Riksidrottsförbundet har uttryckt i media, ingen idrottsfråga, säger Irina Enbuska, koordinator för länsstyrelsens projekt mot prostitution och handel med kvinnor och flickor i Barentsregionen.

Skyldighet
Luleå Hockey anser att idrotten har skyldighet att behandla frågan på samma sätt som idrotten medvetet bedriver ett arbete med jämställdhet, attityd- samt alkohol- och drogfrågor.

- Efter ett möte med länsstyrelsens projekt mot kvinnohandel tvekade inte vi inom Luleå Hockey att visa vår ståndpunkt i frågan. Denna uppfattning vill vi även dela med oss av till publik och spelare vid den sista gruppspelsmatchen den 4 mars när vi möter Timrå i Coop Arena, säger Hans Chrunak.

- Vi måste visa vad vi tycker och inte bara skyla över problematiken. Idrottsrörelsen har en normbildande funktion där bland annat barn och ungdomar skall ha rätt att möta attityder som gör dem till trygga individer. För vissa kanske idrotten är det enda forumet där man får lära sig rätt och fel och därför är det viktigt att visa var vi står, anser klubbdirektören i Luleå Hockey.

- Projektet mot prostitution och handel med kvinnor och flickor i Barentsregionen välkomnar varmt klubbens ställningstagande, säger Irina Enbuska.

I pauserna samt före och efter gruppspelsmatchen kommer Irina Enbuska, koordinator för projektet mot prostitution och handel med kvinnor och flickor i Barentsregionen, att finnas på plats i Luleås ”hockeytempel”. Hon och Luleås ungdomstränare och ungdomsinformatör Kjell Nordén bemannar informationsdiskarna i entrén för information och diskussion. Publiken kommer också att informeras via högtalarna.

För mer information kontakta:
Koordinator Irina Enbuska, länsstyrelsen, tel 070-369 65 63
Klubbdirektör Hans Chrunak, Luleå Hockey, tel 070-621 17 80
Pressekreterare Caj Norén, länsstyrelsen, tel 070-68 960 54

Bakgrund:
Barentsregionen omfattar de nordliga länen i Norge, Sverige och Finland samt nordvästra delarna av Ryssland.
Barentsregionen är en europeisk samarbetsregion. De nordiska länderna har sedan länge haft ett nära och öppet samarbete på Nordkalotten (Norrbotten, norra Norge och finska Lappland). När den ryska staten bildades efter Sovjetunionens upplösning 1991 öppnades nya möjligheter för ett utvecklat samarbete i öst-västlig riktning.

Arbetet är dels inriktat på att stödja de förändringsprocesser som pågår på rysk sida, dels på att utveckla samarbetet mellan aktörer i de ryska och nordiska delarna av regionen.