Landstinget i Jönköpings län

Lunchseminarium om kris- och katastrofberedskap

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 14:48 CET

Samverkande myndigheter i Jönköpings län bjuder in medierna till ett kort seminarium om kris- och katastrofberedskap.

Tid: Fredagen den 10 mars, kl 11.30-13.00
Plats: Länssjukhuset Ryhov, Spegelsalen (ligger vid restaurang Matilda)
Jönköping

När kriser och katastrofer drabbar länet har myndigheter och medier behov av att snabbt få kontakt med varandra. Då är det bra att känna till vilken myndighet som gör vad, vem som kan vilka frågor och hur myndigheterna agerar i krislägen.
Genom att ge medierna ansikten att relatera till, tror vi att samarbetet kan underlättas i en kommande krissituation.

Lunchseminarium
Därför inbjuds länets medier till ett seminarium där vi mycket kortfattat berättar vilka vi är och vilka uppgifter vi har när kriser och katastrofer drabbar vårt län. Det finns gott om tid för medierna att ställa frågor och samtala, även under lunchen.

Bland andra deltar:
• Per-Erik Åbom, smittskyddsläkare, Landstinget
• Marie-Louise Sjöberg, Länsstyrelsen
• Representant för Jordbruksverket
• Björn Johansson, Polismyndigheten
• Karin Larsen, Polismyndigheten
• Ronny Kristoffersson, Polismyndigheten
• Jonas Petri, Räddsam F (samarbetsorgan för länets räddningstjänster)
• Elly-Britt Andersson, Landstingets Hälso- och sjukvårdsavdelning
• Ulla Ekvall, beredskapschef, Landstingets hälso- och sjukvårdsavdelning

Vi hoppas att flera från varje redaktion kan komma!

Anmälan
För lunchens skull, anmäl dig och dina kolleger till
Ulla Ekvall senast torsdag 9 mars kl 10
ulla.ekvall@lj.se eller 036-32 42 04, 070-68 44 204

Mer information
Ulla Ekvall svarar även på eventuella frågor.


Vänliga hälsningar
Informationsdirektör
Harriet Lindén
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024, 551 11 Jönköping
Besöksadress Landstingets kansli,
Husargatan 4, Jönköping
E-postadress harriet.linden@lj.se
Tfn 036-32 40 40,070-538 97 53
Fax 036-16 65 99