Lunds universitet

Lund får 18 nya professorer

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 16:01 CEST

Fredagen den 21 oktober är det professorsinstallation vid Lunds universitet. Bland dem som installeras finns bland andra Lunds första professor med inriktning på indiska religioner och en professor med den mänskliga faktorn inom flyget som forskningsfält. Dessutom ska tre goda pedagoger belönas.

På fredag installeras Olle Qvarnström som professor i religionshistoria, Elisabeth Mansén som professor i idé- och lärdomshistoria, Bo Carlsson som professor i rättssociologi, Ingegerd Carlsson som professor i personlighets- och socialpsykologi, Eric Olsson som professor i socialt arbete, Jerker Holm som professor i nationalekonomi, Dipak Khakhar som professor i informatik, Anne Loft som professor i företagsekonomi särskilt redovisning, Sonja Opper som professor i internationell ekonomi och internationellt företagande särskilt Kina, Salam Al-Karadaghi som professor i molekylär biofysik, Ronald Kröger som professor i neuroetologi, Michael Ljungberg som professor i radiofysik, Hans-Erik Åkerlund som professor i växtbiokemi, Mikael Akke som professor i fysikalisk kemi, Jan-Olle Malm som professor i oorganisk kemi, Lars-Erik Wernersson som professor i nanoelektronik, Sidney Dekker som professor i människa-system interaktion inom flyg och Mats Rondin som professor i violoncell.
Installationsföreläsningen hålls av professor Sidney Dekker under rubriken Pilots, Professors and Postmodernism.

Därefter följer utdelningen av pedagogiska priser. Universitetets pedagogiska priser går i år till universitetsadjunkt Sara Goodman vid Centrum för Genusvetenskap och lektorn Björn Regnell vid Institutionen för telekommunikation.

Sara Goodman har varit en av de ledande personerna i uppbyggnaden av utbildningen i genusvetenskap vid Lunds universitet. I motiveringen står det att ”Sara Goodmans professionella kontaktnät är både lokalt och internationellt. Det har kommit till uttryck i strävandena att skapa en arena för de kollegor från olika fakulteter som arbetar med genusperspektiven i sina utbildningar. Det har också bidragit till en ökad mobilitet bland studenter och lärare. Hennes förmåga ett se de krav som globaliseringen ställer har gagnat utbildningens kvalitet. Den har resulterat i nya former för lärande och kommunikation men också till förbättrade kunskaper om samhällsutvecklingens komplexitet. ”

Björn Regnell undervisar i programvarusystem inom den tekniska utbildningen. Priset motiveras med att ”hans undervisning karaktäriseras av en tät koppling till näringslivet. Därmed skapas insyn och motivation bland studenterna inför kommande yrkeskarriär. Som aktiv forskare säkerställer han samtidigt att utbildningen följer forskningsfrontens snabba utveckling. Björn Regnell har visat sin lärarskicklighet då han utarbetat nya kurser i kravhantering och anpassat utformningen till olika studentgruppers behov såväl inom ingenjörs- som civilingenjörsutbildningarna. Han har visat att undervisning av god kvalitet sätter studenten i centrum.”

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser i undervisningen har tilldelats universitetslektor Christian Dahlman vid Juridiska institutionen.


Professorsinstallationen äger rum fredagen den 21 oktober klockan 16.00 i universitetshusets aula. För mer information kontakta övermarskalk Karin Dahlgren på telefonnummer
046-222 09 78. Mer information om professorerna finns webben from 20/10.http://www.lu.se/info/profinst/