Universitetssjukhuset i Lund

Lund får 44 miljoner till cancerforskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:09 CET

Cancerfonden delar ut 300 miljoner till cancerforskningsprojekt, forskningstjänster och stipender under år 2007. Av dessa får Lund 44 miljoner. Nedan finns en lista över hur bidragen till Lundaforskarna har fördelats.
Forskningsprojekt

Abrahamson Magnus
Cysteinproteasinhibitorer vid tumörcellsinvasion
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 350 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 350 000kr

Belting Mattias
Transport av bioaktiva makromolekyler till hypoxiska celler: Effekter på angiogenes och tumörtillväxt
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 500 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 500 000kr

Casslén Bertil
Gynekologisk cancer. Specifika biomarkörer för tidig diagnostik av ovarialcancer, samt experimentella studier av signalmolekyler och östrogeneffekter
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 350 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 350 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 350 000kr

Elmroth Sofi
Nukleinsyror som läkemedelstargets: konstruktion av metallinnehållande läkememedelsprotokoll för selektiv påverkan på proteinsyntesen i cancerceller
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 300 000kr

Fernö Mårten
Klinisk betydelse av tumörbiologiska faktorer vid bröstcancer
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 600 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 600 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 600 000kr

Hedenfalk Ingrid
Bröstcancerpatogenes – tumörinitiering, progression och genetisk predisposition bland högriskkvinnor
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 300 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 300 000kr

Häcker Udo
Reglering av tillväxtfaktorsignalering och cytoskelett-reorganisation under normala och maligna utvecklingsprocesser
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 800 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 800 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 800 000kr

Jacobsen Sten Eirik
Identifiering, karakterisering och molekylär reglering av leukemiska stamceller
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 1 500 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 1 500 000kr

Jernström Helena
Kan normalvarianter av gener involverade i metabolism av bröstcancerläkemedel och hormoner prediktera behandlingssvar på adjuvant terapi och prognos hos bröstcancerpatienter?
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 300 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 300 000kr

Juliusson Gunnar
Genetisk och Funktionell Karaktäristik vid Kronisk Lymfatisk Leukemi - Inte Bara Prognostik
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 500 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 500 000kr

Karlsson Stefan
Reglering av blodets stamceller och utveckling av cell och genterapi
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 1 500 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 1 500 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 1 500 000kr

Leandersson Tomas
Analys av immunmodulering vid autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 950 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 950 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 950 000kr

Mani Katrin
Xylosider som hämmar tumörtillväxt
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 400 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 400 000kr

Nuber Ulrike
Molekylär karakterisering av stamceller vid gliom: från gener till nya specifika behandlingar
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 500 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 500 000kr

Olsson Inge
Leukemicellers differentiering samt målstyrning av terapeutiska proteiner till maligna processer med hematopoetiska celler som bärare
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 1 000 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 1 000 000kr

Strand Sven-Erik
Klinisk och preklinisk dosimetri vid målsökande radionuklidterapi. Dosplanering och terapioptimering
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 900 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 900 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 900 000kr

Ståhlberg Freddy
Utveckling av heltäckande funktionell MR-undersökningsmetodik för hjärmtumörer
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 400 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 400 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 400 000kr

Svanborg Catharina
HAMLET dödar tumörceller genom apoptos - Molekylär struktur, cellulära targets och effekter i tumörmodeller.
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 1 200 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 1 200 000kr
Planeringsgrupp

Fernö Mårten
Klinisk betydelse av prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer vid bröst-, prostata och kolorektalcancer
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 160 000kr
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 160 000kr
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 160 000kr
Forskarmånader för vård-, samhälls- och beteendevetenskap

Bolin Kristian
De cancersjukas livssituation i ett hälsoekonomiskt perspektiv
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 2 månader
Forskarmånader för kliniker

Wennerberg Johan
Skivepitelcancer inom huvud- och halsregionen: - Effekten av cytokiner på tumörtillväxt efter kirurgiskt trauma samt - Prognostiska och prediktiva faktorer
Anslag beviljat: 2007-01-01 -- 2007-12-31, 3 månader
Anslag rekommenderat: 2008-01-01 -- 2008-12-31, 3 månader
Anslag rekommenderat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 3 månader