Lunds universitet

Lunda-presskonferens på COP15

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 11:45 CET

Lunds universitet anordnar en presskonferens på FNs klimatkonferens COP 15 i Köpenhamn idag den 17e december. Presskonferensen – som direktsänds på COP15-webben – kommer att redovisa resultatet av en internationell workshop om vägen till ett koldioxidsnålt samhälle, som hölls i Lund tidigare i december.

– Vi vill sprida lite ljus i det mörker som just nu verkar omge klimatkonferensen. Det är faktiskt både tekniskt och ekonomiskt möjligt att gå över till energisystem med låga koldioxidutsläpp, säger professorn i miljö- och energisystem Lars J Nilsson.

"Governance for a Low Carbon Society" var namnet på den workshop som hölls i början av december i Lund, anordnad av Lunds universitet och det europeiska nätverket Atomium Culture.* Deltagare var ett 40-tal ledande europeiska forskare, politiker och företrädare för näringsliv och organisationer.

Att siktet måste ställas in på ett framtida koldioxidsnålt samhälle och inte på enkla och kortsiktiga åtgärder står nu klart för allt fler. Det var en av slutsatserna från mötet. För det behövs bland annat stabila prismekanismer för koldioxidmarknaden, effektivare elnät som t.ex. har plats både för små elproducenter och storskalig solkraft från Nordafrika, och institutioner som kan samordna behoven av bioenergi med behoven av matproduktion. Både nya institutioner och förändringar i de politiska processerna kommer att behövas för att snabbt driva omställningen.

Presskonferensen äger rum kl 18 i Asger Jorn-rummet på Bella Center. Den kommer att direktsändas som webb-TV på http://en.cop15.dk/, klicka på COP15 Webcast.

Mer information Lars J Nilsson, 046-222 46 83 eller 070-2690607, Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se

En rapport från workshopen finns på länken nedan.

* Atomium Culture har inget med kärnenergi att göra, utan är uppkallat efter en skulptur i Bryssel. Nätverket består av ett 20-tal universitet, näringsliv, politiker och media. Lunds universitet och Svenska Dagbladet är de svenska representanterna i nätverket.