International Chain of Lund

Lundaförening inspirerar nyanlända med goda förebilder

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 23:23 CET

Alltfler med utländsk bakgrund kommer till Lund. Inte bara flyktingar, utan även för att arbeta, studera eller på grund av kärlek. Alla har en unik historia att berätta. Lundaföreningen International Chain of Lund (ICL) skapar nu en plattform där medlemmarna kan dela med sig av sin historia, inspirera andra och ge värdefulla tips på vägen mot arbete och kontaktnät. Vi är övertygade om att detta är ett framgångskoncept, eftersom åhörarna möter någon som gått igenom samma sak och lättare kan relatera till det som sägs. Vi tror även att nya länkar kommer att uppstå mellan drivna individer med utländsk bakgrund- något som kan omsättas i fler idéer, samarbeten, innovationer och företag.

Vår första föreläsare blir Sushma Schwerdt. Hon är indisk medborgare som bott och arbetat i Sverige (Lund) sedan 2012. Hon har en mastersutbildning i Business Administration från ett indiskt universitet och erfarenhet av arbete med marketing och HR i företag som Yahoo, Citibank och numera Ikanobanken. Hon kommer att berätta om vilka utmaningar hon upplevde i mötet med det svenska samhället och jobbsökandet. Under föreläsningen kommer hon att ge konkreta tips och exempel på hur man får en framgångsrik start i Lund.

The International Chain of Lund (ICL) is a non-profit organization that brings together internationals living and working in Lund, Sweden. Since 2013, we’ve been providing members with exciting opportunities to extend their social network while also helping them to learn a little more about the region that they call home. Our monthly activities include at least one social gathering and one educational event, which are open to all members of the organization and their families. 

The International Chain of Lund (ICL) is a non-profit organization that brings together internationals living and working in Lund, Sweden. Since 2013, we’ve been providing members with exciting opportunities to extend their social network while also helping them to learn a little more about the region that they call home. Our monthly activities include at least one social gathering and one educational event, which are open to all members of the organization and their families.