MA-system AB

Lundaföretag i vinnande samarbete

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 13:23 CEST

PipeChain och NetPorter – en ny kombination som ger kunderna möjlighet att skapa specialanpassade, effektiva logistiklösningar. Lundaföretagen PipeChain och Convertums samarbete markerar starten för en unik logistikmodul – PipeChain Event Manager för effektivisering av arbetsflöden.

PipeChain automatiserar materialflödet mellan leverantörer och kunder och erbjuder analys och optimering av produktion och varuflöde – allt i realtid. NetPorter är ett helt egenutvecklat verktyg för effektiva arbetsflöden. NetPorter utgör en komponent i PipeChains helhetslösning – i modulen PipeChain EventManager. PipeChain Event Manager är ett workflow-verktyg anpassat för Internet och intranät. Modulen skapar möjlighet för både nyckelfärdiga system för SCM och specialanpassade, processorienterade applikationer.

”Såväl NetPorter som PipeChain är baserade på tankar om brobyggande mellan exempelvis affärssystem och andra IT-lösningar, i kombination med högeffektiva, naturliga arbetsflöden i Web-miljö. Vårt gemensamma synsätt parat med den geografiska närheten mellan våra företag ger en slagkraft som definitivt kommer kunderna till godo”, förklarar Lars Bosrup, styrelseordförande för Convertum AB.

”Genom samarbetet kan vi komplettera vår logistiklösning med en modul som tillhör toppskiktet i sitt segment. Detta är speciellt viktigt för oss i valet av samarbetspartner då PipeChain-applikationen idag har framgångar tack vare sitt höga fokus på att verkligen leverera nytta för kunden. Det är dessutom mycket positivt att vi funnit en partner på hemmaplan”, säger Håkan Jöne, marknadschef på PipeChain AB.

Convertum AB startades 1996 och är verksamma på Ideon i Lund. Convertum AB arbetar med IT-stöd för informationshantering och utvecklar och marknadsför NetPorter, ett unikt verktyg för effektiva arbetsflöden. Nyckelbegreppen i Convertums programvarulösningar är komponenttänkande och återanvändning. Dessa nyckelbegrepp har också varit utgångspunkten när workflow-verktyget NetPorter skapade.

PipeChain AB är ett dotterbolag till MA-system AB, ett företag som grundades 1976 och som sedan starten uteslutande arbetat med konsulttjänster, mjukvara och utbildning inom logistik och Supply Chain Management (SCM). Dotterbolaget PipeChain AB grundades 1999 och driver utveckling, marknadsföring och support av programvaran PipeChain. Företaget har också ett dotterbolag i USA - PipeChain Inc.