Lunds universitet

Lundaforskare 2006 års vinnare av Wyethpriset

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:16 CET

Professor Tore Saxne och professor Dick Heinegård, båda vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, har belönats med Wyethpriset för upptäckter som leder till snabbare och enklare diagnos av reumatiska ledsjukdomar.

Samarbetet mellan de två professorerna har pågått i mer än 25 år. Ett stort antal medicinska upptäckter om hur skador i leden vid olika reumatiska sjukdomar uppstår har lett till att duon har kunnat skapa förståelse för sjukdomsmekanismer, utvecklat diagnostiska metoder, identifierat markörer för prognos och utvärderat läkemedelseffekter.

– Vi har under många år studerat hur skador i leder vid olika reumatiska sjukdomar uppkommer. Denna kunskap omsätter vi nu i praktisk diagnostik vid både artros och ledgångsreumatism, säger professor Dick Heinegård.

Normalt finns en balans mellan nybildning och nedbrytning av broskets beståndsdelar. Saxnes och Heinegårds forskning visar att vid ledsjukdomar påverkas denna balans. Olika proteiner förstörs och broskets egenskaper försämras. Molekyler frisätts från brosk och når via ledvätska blodbanan varigenom det går att mäta och karakterisera nedbrytningen av vävnadens molekyler.

De senaste åren har forskargruppen identifierat och karakteriserat flera typer av proteiner involverade i broskbildningen. Bland annat har de upptäckt och studerat COMP, ett protein som tycks spela en central roll vid nybildningen av brosk.

– På senare år har vi arbetat mycket med ny diagnostik både vid reumatoid artrit och vid osteoartrit och bland annat använt COMP assay för att kartlägga sjukdomsutveckling och beskriva prognos hos olika patientgrupper, säger professor Tore Saxne.
Artros och ledgångsreumatism är folksjukdomar med stora samhällsekonomiska konsekvenser som följd. Genom att tidigt upptäcka sjukdomsaktivitet kan förebyggande behandling sättas in och framtida ledskador förhindras.

Några diagnostiska tester är redan kommersiellt tillgänga och flera nya är på väg.
– När vår teknik är fullt utvecklad förväntar vi oss att via blodprov kunna beskriva sjukdomsprocessen och identifiera patienter med en allvarligare sjukdom som leder till en skada och som behöver ha speciell behandling. Våra metoder upptäcker förändringar i leden innan permanenta skador skett. På röntgen upptäcker vi tyvärr bara redan etablerade och irreversibla skador, säger professor Saxne.

Wyethpriset med prissumman 400 000 kronor delas ut av Göran Skoglund, forskningschef på Wyeth AB, tillsammans med Docent Ronald van Vollenhoven, vid en prisceremoni den 30 november arrangerad av SRF i samband Riksstämman i Göteborg. Direkt efter prisutdelningen håller pristagarna en vetenskaplig föreläsning.

Kontakt:
Dick Heinegård, Avdelningen för bindvävsbiologi, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 046-222 8571, 070-822 8570
Tore Saxne, Reumatologkliniken, Universitetssjukhuset i Lund och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 046-222 85 70, 070-998 5600
Ronald van Vollenhoven, vetenskaplig sekreterare SRF, 08-517 70 00, 073-978 9158
Katrin Ståhl