Lunds universitet

Lundaforskning världsledande på många områden

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 14:14 CEST

Flera forskningsområden vid Lunds universitet håller allra högsta internationella standard. Bland dessa återfinns nanovetenskap, synkrotonljusforskning, stamcellsforskning och endokrinologi. Det framkommer av en omfattande forskningsutvärdering som gjorts av externa toppforskare.

- Att rapporten bedömer så många forskningsmiljöer i internationell toppklass var något mer än jag vågade hoppas. Det känns att Lunds universitet har vind i seglen! Basen är våra skickliga forskare, säger rektor Göran Bexell.

Utvärderingen har pågått under våren och 17 paneler med över 100 externa toppforskare har granskat och betygsatt all forskning vid universitetet. Deras bedömning är att närmare 30 grupper, avdelningar eller institutioner vid Lunds universitet är världsledande.

Fysiken beskrivs som en av universitets kronjuveler med enastående forskning. Tiotalet grupper beskrivs som världsledande bland vilka kan nämnas nanovetenskap, synkrotonljusforskning och acceleratorfysik, atomfysik och förbränningsfysik, beräkningsbiologi och astronomi. Bland LTHs övriga forskningsområden nämns bl.a. reglerteknik som världsledande.

Utvärderarna konstaterar att inom biologi- och geologiområdet finns sju grupperingar med forskning av högsta internationella standard t.e.x inom forskning om ögats morfologi och evolution, djurmigration och biomekanik kvartärgeologi och forskning in om den globala kolcykeln.

Inom medicinområdet för utvärderarna fram mer än tio områden som håller världsledande forskningsstandard. Bland de grupper som nämns är stamcellscentrum, neurofysiologi, mikrobiologi, molekylär genterapi i Lund, endokrinologi och kirurgi i Malmö.

Kemipanelen är imponerad över det stora antal excellenta eller enastående forskningsgrupper som ryms inom kemi i Lund. Speciellt nämns teoretisk kemi och yt- och kolloidkemi. Inom institutionen finns mycket starka forskare och kemicentrums utrustning är bland de bästa i världen.

Inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena förs speciellt forskningen inom filosofiska institutionen fram som världsledande och inom många andra ämnen bedrivs enligt utvärderarna forskning av excellent kvalitet med stor internationell uppmärksamhet.

Utvärderingen har gått under namnet RQ08 - Research Quality Assurance for the Future - och det är första gången som Lunds universitet har låtit göra en så djupgående och omfattande utvärdering.

- Rapporten ska nu omgående behandlas på alla nivåer inom universitetet och ska jämte strategiska bedömningar leda fram till åtgärder och budgetbeslut, säger vicerektor Björn Wittenmark och rektor Göran Bexell.

Mer information om RQ08 finns på projektets webbplats. Där kan du också ladda ner rapporten. Rapportens Del 2 (Part 2) är en sammanfattning av de viktigaste resultaten.

För mer information kontakta:

Rektor Göran Bexell
Tel: 046-2227001
Goran.Bexell@rektor.lu.se

Vicerektor Björn Wittenmark
Tel: 046-2223880, 0703-728788
Bjorn.Wittenmark@rektor.lu.se

Projektledare Bengt Söderström
Tel: 046-2228617, 0709-168617
E-post: Bengt.Soderstrom@mbioekol.lu.se

http://www.lu.se/forskning/utvaerdering-av-forskning---rq08


Referenslänk: Läs rapporten