Lunds universitet

Lundaprofessorn Sven Lagerbring 300 år

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 11:23 CET

Den 24 februari är det 300 år sedan Sven Lagerbring föddes. Han är årsbarn med en annan jubilar, Carl von Linné, och blev så småningom professor i historia vid Lunds universitet. Historiska institutionen och Lunds universitetshistoriska sällskap och uppmärksammar årsdagen lördagen den 24 februari med ett högtidsprogram, öppet för allmänheten.

I programmet, som börjar kl 13 i Palaestra vid universitetsplatsen, medverkar som föreläsare Nils Eriksson, professor em. i idéhistoria i Göteborg, och lundahistorikerna FD Anna Wallette och professor Birgitta Odén. Musiker ur Akademiska kapellet medverkar med musik från tiden. Programmet avslutas utanför Palaestra med att en lagerkrans nedläggs vid jubilarens byst, som restes vid 200-årsjubileet 1907.
Sven Lagerbring är känd som en av de första källkritiska historikerna i Sverige. Han föddes som Sven Bring i Klinta prästgård i Bosjöklosters socken, adlades som Sven Lager Bring 1769 och avled 1787.

Att söka sanningen genom att hantera urkunderna rätt var hans paroll. Källkritik och sanning har dock en annorlunda innebörd idag. Sanning var för Lagerbring mer pragmatisk. En politisk och moralisk sanning skulle användas till akademiens heder och för allmänhetens nytta. Historien måste visserligen vara trovärdig, men skulle samtidigt förmedla de lärdomar som gör människan till människa.

Arrangörerna av 300-årsjubileet vill markera detta genom att ställa historieämnets och humanismens stora uppdrag i centrum, och tala om den balansakt som historikern Sven Lagerbring utförde som lärdomens försvarare.

300-årsdagen av Lundahistorikern Sven Lagerbrings födelse firas i ett samarrangemang mellan historiska institutionen och Lunds
universitetshistoriska sällskap.

Program för Lagerbring-högtiden lördag 24 februari
Tid: Lördag 24 febr kl 13.
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen

Källkritik och historiesyn hos Lagerbring
Nils Eriksson, prof em i idéhistoria, Göteborgs universitet

Lagerbrings vetenskapliga omvärld
Anna Wallette, fil dr, historiska institutionen, LU

Den landskapsbundna och den globala historieforskningen i Lund
Birgitta Odén, prof em i historia, historiska institutionen, LU

I högtidsprogrammet medverkar musiker ur Akademiska kapellet med musik av Mozart (ur Stråktrio i C-dur).

Programmet avslutas utanför Palaestra där jubilarens byst
lagerbekransas under det att vi utbringar en gemensam skål.


Allmänheten är välkommen!

För mer information kontakta:
Christer Hjort Tel 046-222 7015
E-post: Christer.Hjort@upv.lu.se

Anna Johansson