L E Lundbergföretagen AB

Lundbergs delårsrapport för januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:12 CET

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2010 till 32,3 mdr kronor (521 kronor per aktie) jämfört med 28,0 mdr kronor (452 kronor per aktie) den 31 december 2009. Den 23 november 2010 var motsvarande värde 32,8 mdr kronor (529 kronor per aktie).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 563 Mkr (15 659).
  • Rörelseresultatet blev 3 616 Mkr (2 342). Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar, reverseringar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 2 809 Mkr (2 702).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 2 486 Mkr (1 698) varav minoritetens andel 829 Mkr (369).
  • Resultat (exklusive minoritet) per aktie uppgick till 26:72 kronor (21:43).