L E Lundbergföretagen AB

Lundbergs förvärvar Konsuln 3 i Linköping

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:56 CET

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Konsuln 3 i Linköping. Säljare är Linköpings kommunala fastighetsbolag, LKF.
Konsuln 3 innehåller idag bland annat en brandstation som kommer att flyttas under 2011.
Lundbergs har för avsikt att på fastigheten uppföra bostäder i form av hyresrätter samt kontorshus med butiker i entréplan.

Fastigheten ligger centralt vid Stångån och blir porten till centrum i det stråk som bildas när Linköpings Resecentrum flyttas.

- Detta förvärv är ytterligare ett steg i vår långsiktiga satsning i Linköping, säger Fastighets AB L E Lundbergs VD, Peter Whass. Vi tror starkt på Fjärde Storstadsregionen och vill fortsätta växa i Linköping. Det är vår övertygelse att bra lägen i centrala Linköping har en framtid, såväl för bostäder som för kontor och butiker.

- Jag sätter stort värde på att Fastighets AB L E Lundberg genom det här förvärvet investerar för stadsutveckling och tillväxt i Linköping. I nära anslutning till nya resecentrum påbörjas nu ett spännande omvandlingsarbete som kommer att tillföra Linköping stora värden. Jag är övertygad om att den här satsningen kommer att visa sig mycket betydelsefull i kommunens ambition att ytterligare öka stadskärnans attraktionskraft”, säger Paul Lindvall (m) – kommunstyrelsens ordförande i en kommentar.


Köpeskillingen uppgår till 66,5 Mkr och Lundbergs tillträder fastigheterna när ny detaljplan för området vunnit laga kraft.Norrköping den 24 februari 2010
Fastighets AB L E LundbergEventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 03
Roger Ekström, vice VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 06