L E Lundbergföretagen AB

Lundbergs förvärvar mindre fastighet i Norrköping

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:19 CET

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Tulpanen 2 i Norrköping. Säljare är en mindre lokal fastighetsägare.
Fastigheten Tulpanen 2 innehåller idag handel, kontor och bostäder. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Lundbergs fastighet Tulpanen 18.
Förvärvet ger möjlighet att vidareutveckla Spiralen köpcentrum som utgör en stor del av Tulpanen 18.

Förvärvet görs i en bolagsaffär till en köpeskilling om 23,3 Mkr.
Lundbergs tillträder fastigheten den 4 januari 2010.


Norrköping den 11 december 2009
Fastighets AB L E Lundberg


Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 03
Roger Ekström, vice VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 06

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling.
I fastighetsbeståndet ingår 150 hel- och delägda förvaltningsfastigheter fördelade på 15 kommuner i Mellan- och Sydsverige, med tyngdpunkt på storstadsregioner och universitetsstäder. Totalt förvaltar Fastighets AB L E Lundberg cirka 1,1 miljon kvadratmeter.