L E Lundbergföretagen AB

Lundbergs optionserbjudande till ledande befattningshavare i Cardo slutfört

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 16:33 CEST

L E Lundbergföretagen AB har slutfört det optionserbjudande som tidigare aviserats.

Lundbergs har på marknadsmässiga villkor utfärdat sammanlagt 295 000 av totalt erbjudna 360 000 köpoptioner, till 13 ledande befattningshavare i Cardo. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie i Cardo under perioden 1 maj – 1 oktober 2010 till ett lösenpris om 259 kronor.

Utfärdade köpoptioner motsvarar cirka 1,0 procent av aktier och röster i Cardo.

Cardo medverkar inte i optionsprogrammet som inte heller medför några kostnader för Cardo.


Stockholm den 27 mars 2006

L E Lundbergföretagen AB (publ)


Eventuella frågor besvaras av
Claes Boustedt, VD L E Lundberg Kapitalförvaltning AB, 08 – 463 06 00