L E Lundbergföretagen AB

Lundbergs utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 15:09 CET

Lundbergs har beslutat att, genom dotterföretaget L E Lundberg Kapitalförvaltning AB, erbjuda 13 ledande befattningshavare i Cardo AB att på marknadsmässiga villkor förvärva sammanlagt högst 360 000 köpoptioner i Cardo AB. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie i Cardo under perioden 1 maj – 1 oktober 2010. Vid full anslutning i erbjudandet och fullt utnyttjande av köpoptionerna motsvarar erbjudna köpoptioner cirka 1,2 procent av aktier och röster i Cardo.

Cardo AB:s styrelse har informerats om erbjudandet. Cardo AB medverkar inte i erbjudandet och kommer ej heller att belastas av några kostnader som är hänförliga till erbjudandet.