Cardo AB

Lundbergs utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Cardo

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 15:04 CET

Lundbergs har beslutat att, genom dotterföretaget L E Lundberg Kapitalförvaltning AB, erbjuda 13 ledande befattningshavare i Cardo AB att på marknadsmässiga villkor förvärva sammanlagt högst 360.000 köpoptioner i Cardo AB. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie i Cardo under perioden 1 maj – 1 oktober 2010. Vid full anslutning i erbjudandet och fullt utnyttjande av köpoptionerna motsvarar erbjudna köpoptioner cirka 1,2 procent av aktier och röster i Cardo.

Cardo ABs styrelse har informerats om erbjudandet. Cardo AB medverkar inte i erbjudandet och kommer ej heller att belastas av några kostnader som är hänförliga till erbjudandet.


Malmö den 14 mars 2006

Cardo AB (publ)

Cardo är en internationell, operativ industrikoncern som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, högt serviceinnehåll och stort applikationskunnande till strategiskt utvalda kunder. Koncernen har starka positioner
på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening samt system för massa- och pappersindustrin. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.800 anställda i drygt
30 länder och en omsättning på cirka 7,9 miljarder kronor. Mer än 90 procent av omsättningen avser kunder
utanför Sverige. Huvudkontoret finns i Malmö.