Lundin Mining AB

LUNDIN MINING INVESTERAR I KANADENSISKA MANTLE RESOURCES I EN RIKTAD NYEMISSION

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 17:02 CET

24 november 2006 (TSX: LUN; SSE: LUMI, AMEX: LMC) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining" eller "Bolaget") kan idag meddela att Bolaget, villkorat av myndigheternas godkännande, har ingått ett finansieringsavtal med Mantle Resources Inc. ("Mantle") - ett publikt noterat mineralbolag noterat på Tier 1 på TSX Venture Exchange i Kanada (TSX.V: MTS).

I enlighet med detta avtal kommer Lundin Mining att teckna 3 685 000 enheter i Mantle genom en icke-mäklad riktad nyemission till ett pris om 0,78 CAD per enhet, för en total investering om 2 874 300 CAD. Varje enhet består av en ordinarie aktie i Mantle samt en ordinare teckningsoption. Varje teckningsoption kommer att kunna utnyttjas för att teckna ytterligare en ordinarie aktie i Mantle till ett pris om 0,78 CAD under en period om två år efter det att den aktuella nyemssionen har avslutats. Efter det att den aktuella och ovan beskrivna nyemissionen har avslutats kommer Lundin Mining att kontrollera knappt 10 procent av de ordinarie aktierna i Mantle. Aktierna och teckningsoptionerna som omfattades av nyemssionen kommer att vara föremål för en inlåsningsperiod om fyra månader från det datum då nyemissionen slutförs.

Under det gångna året har Mantle uteslutande fokuserat på att prospektera vid zink-blyprojektet Akie, beläget i nordöstra British Columbia i Kanada. Akieprojektet omfattar totalt 256 inmutningar om 22 sammanhängande mineraliseringar innefattande cirka 5 400 hektar och är beläget i Omineca Mining Division i British Columbia. Cirquefyndigheten (Teck Cominco / South Korea Zinc). Fyndigheten har en historisk uppskattning av mineraltillgångar om mer än 40 miljoner ton med halter om 7,8 procent zink, 2,2 procent bly samt 48 gram silver per ton är belägen cirka 20 kilometer nordväst om Akie och befinner sig i ett liknande geologiskt område. Genom ett optionsavtal med Ecstall Mining Corporation, ett mindre, publikt prospekteringsbolag, erhåller Mantle ett intresse om 65 procent i Akieprojektet.

Några av resultaten från det borrprogram som genomförts av Mantle under de senaste 12 månaderna inkluderar:

A-05-30: 37,05 meter med halter om 10,98% zink, 2,61% bly och 21,2 g/t silver (inklusive 17,93 meter med halter om 17,22% zink, 4,20% bly och 30,1 g/t silver);

A-05-32: 26,70 meter med halter om 11,95% zink, 2,74% bly och 22 g/t silver (inklusive 11,5 meter om 16,16% zink, 3,95% bly och 29 g/t silver);

A-05-33: 19,2 meter med halter om 8.71% zink, 1,83% bly och 16,01 g/t silver (inklusive 11,5 meter om 9,81% zink, 2,20% bly och 18,54 g/t silver)

** Den faktiska bredden av den mineralisering som återges ovan är uppskattad till 72 procent av borrkärnans intervall och kan komma att bli förmål för förändringar.

A-06-35: 21.90 meter med halter om 8,88% zink, 1,80% bly och 15,6 g/t silver (inklusive 10,10 meter om 11,06% zink, 2,52% bly och 21,3 g/t silver)

** Den faktiska bredden av den mineralisering som återges ovan är uppskattad till 60 procent av borrkärnans intervall och kan komma att bli förmål för förändringar.


A-06-37A: 25,50 meter med halter om 8,45% zink, 1,74% bly och 14,6 g/t silver (inklusive 9,30 meter om 10,35% zink, 2,25% bly och 17,3 g/t silver)

A-06-38: 19,40 meter med halter om 8,27% zink, 1,45% bly och 9,72 g/t silver (inklusive 13,85 meter om 8,99% zink, 1,68% bly och 10,67 g/t silver).

** Den faktiska bredden av den mineralisering som återges ovan är uppskattad till 84 procent av borrkärnans intervall och kan komma att bli förmål för förändringar.

Den prospektering som hittills har genomförts indikerar att den mineraliserade zonen i Akie sträcker sig över en distans, sett till den vertikala sektionen över longituden, om åtminstone 640 meter och har en djuputbredning om mer än 200 meter samt är öppen för möjliga utbredningar i längdriktningen samt på djupet.

Mantle har dessutom förvärvat ett intresse om 100 procent i vissa mineralinmutningar belägna i Mt. Alcock-området i nordöstra British Columbia, också de i The Omineca Mining Division, omfattande en total yta om cirka 8 400 hektar. Cirquefyndigheten och Akiefyndigheten är belägna cirka 22 km respektive 45 km sydöst om Mt. Alcock.

"Den här investeringen ger oss en möjlighet att genom Mantle ta del av prospekteringen och utvecklingen i områden som har en mycket intressant potential, och som är belägna inom ett framväxande betydande zink-blydistrikt - nämligen Gunsteel shaleformationen i det omfattande Kechika till Sedex zinkområdet i norra British Columbia.", säger Neil O'Brien Vice President Exploration i Lundin Mining.

John R. Fraser, PGeo (B.C.), är den kvalificerade person som är ansvarig för den tekniska information som återfinns i denna release. John R. Fraser är styrelsemedlem i Mantle.


Lundin Mining är ett aktivt företag inom mineralprospektering och en snabbväxande producent av basmetaller. Företaget äger fyra gruvor, två i Sverige, Zinkgruvan och Storliden, en i Portugal och en på Irland, Galmoy. Prospekteringsportföljen är omfattande och inkluderar även intresseandelar i internationella samarbets- och utvecklingsprojekt. Lundin Mining har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada och den verkställande ledningen i Stockholm. Lundin Minings aktier är noterade på Torontobörsen och på AMEX i New York och de svenska depåbevisen på Stockholmsbörsen.För ytterligare information, kontakta:

Colin K. Benner, vice styrelseordförande & VD: +1 604 681-1337
Karl-Axel Waplan, President & COO: 0705-10 42 39
Ron Ewing, Vice President: +1 604-681-1337
Robert Eriksson Investor Relations: 0701 11 26 15
Sophia Shane, Investor Relations: +1 604-689-7842