Lundin Mining AB

LUNDIN MINING MEDDELAR ATT 20 AUGUSTI 2007 ÄR SISTA DAG FÖR KONTANTERBJUDANDET ATT FÖRVÄRVA AKTIER I RIO NARCEA

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:49 CEST

10 augusti 2007 (TSX: LUN; OMX: LUMI, AMEX: LMC) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining" eller "Bolaget") kan idag meddela att, per den 9 augusti 2007, hade innehavare av 146 356 544 aktier i Rio Narcea Gold Mines Ltd. ("Rio Narcea"), motsvarande 86,2 procent av samtliga utestående aktier i Rio Narcea, accepterat det förlängda kontanterbjudande ("Erbjudandet") som meddelades den 17 juli 2007. Vidare har innehavare av 16 982 220 teckningsoptioner accepterat Erbjudandet. Totalt har innehavare motsvarande cirka 85,2 procent av aktierna och teckningsoptionerna (efter full utspädning) accepterat Erbjudandet. I enlighet med det höjda kontantbudet erhåller innehavare av aktier 5,50 CAD per aktie och innehavare av teckningsoptioner 1,04 CAD per teckningsoption.

Erbjudandeperioden förlängs till kl. 18.00 den 20 augusti 2007 ("Pacific time") eller kl. 03.00 den 21 augusti 2007 ("CET") för att ge möjlighet åt de innehavare av aktier och teckningsoptioner i Rio Narcea som inte har accepterat Erbjudandet att acceptera. Efter denna period kommer det inte att utfärdas fler förlängningar. Förlängningen av erbjudandeperioden kommer att meddelas berörda innehavare av aktier och teckningsoptioner snarast och information kommer att vara tillgänglig på SEDAR, www.sedar.com. I sådant fall att Bolaget inte har möjlighet att genomföra en tvångsinlösen av resterande antal utestående aktier den 20 augusti 2007 upphör Erbjudandet att gälla och därefter avser Bolaget att förvärva utestående aktier genom ett samgående enligt kanadensisk lag ("Plan of Arrangement") under samma betalningsvillkor. Efter att denna process påbörjats avser inte Bolaget att förvärva eller betala för ytterligare aktier i Rio Narcea förrän transaktionen har slutförts. Ett slutfö
rande av
samgåendet kan i sådant fall väntas i mitten eller slutet av oktober 2007.


Om Lundin Mining
Lundin Mining är ett snabbt växande gruv- och prospekteringsbolag verksamt inom internationell produktion, utveckling, förvärv och prospektering av basmetaller. Bolaget ägar fyra gruvor i drift, Neves-Corvo i Portugal, Zinkgruvan och Storliden i Sverige och Galmoy på Irland. En femte gruva, Aljustrel i Portugal, är planerad att tas i drift under tredje kvartalet 2007. Lundin Mining innehar också en omfattande portfölj av prospektering- och utvecklingsprojekt, bland annat intressen i ett av världens största zinkprojekt, Ozernoe, i Ryssland och koppar-koboltprojektet Tenke Fungurume i DRC.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Karl-Axel Waplan, vd och koncernchef: 070 510 4239
Catarina Ihre, Manager Investor Relations: 070 607 9263
Sophia Shane, Investor Relations, North America: +1-604-689-7842