Lundin Mining AB

LUNDIN MININGS KONTANTERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER I RIO NARCEA HAR LÖPT UT

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 17:20 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46360

LUNDIN MINING: LUNDIN MININGS KONTANTERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER I RIO NARCEA HAR LÖPT UT

22 augusti 2007 (TSX: LUN; OMX: LUMI, AMEX: LMC) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining" eller "Bolaget") kan idag meddela att per den 20 augusti 2007, erbudandeperiodens sista dag för att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Rio Narcea Gold Mines Ltd. ("Rio Narcea"),, hade innehavare av 158 018 283 aktier i Rio Narcea motsvarande 93,1 procent av samtliga utestående aktier i Rio Narcea, accepterat det förlängda kontanterbjudande ("Erbjudandet") som meddelades den 17 juli 2007. Vidare har innehavare av 20 099 020 teckningsoptioner accepterat Erbjudandet. Totalt har innehavare motsvarande cirka 92,9 procent av aktierna och teckningsoptionerna (efter full utspädning) accepterat Erbjudandet. I enlighet med det höjda kontantbudet erhåller innehavare av aktier 5,50 CAD per aktie och innehavare av teckningsoptioner 1,04 CAD per teckningsoption.

Bolaget avser att genomföra en tvångsinlösen av resterande antal utestående aktier i enlighet med Canada Business Corporations Act. Aktierna i Rio Narcea kommer därefter att avnoteras från Toronto Stock Exchange ("TSX") och American Stock Exchange ("AMEX").
Efter förvärvet av Rio Narcea kommer Lundin Mining att konsolidera koppar-nickelgruvan Aguablanca under tredje kvartalet 2007. Den planerade försäljningen av Rio Narceas guldgruva Tasiast slutfördes den 2 augusti 2007 och gav en intäkt om 225 miljoner USD.


Om Lundin Mining
Lundin Mining är ett snabbt växande gruv- och prospekteringsbolag verksamt inom internationell produktion, utveckling, förvärv och prospektering av basmetaller. Bolaget ägar fyra gruvor i drift, Neves-Corvo i Portugal, Zinkgruvan och Storliden i Sverige och Galmoy på Irland. En femte gruva, Aljustrel i Portugal, är planerad att tas i drift under fjärde kvartalet 2007. Lundin Mining innehar också en omfattande portfölj av prospektering- och utvecklingsprojekt, bland annat intressen i ett av världens största zinkprojekt, Ozernoe, i Ryssland och koppar-koboltprojektet Tenke Fungurume i DRC.
För ytterligare information, vänligen kontakta

Catarina Ihre, Manager Investor Relations: 070 607 9263
Sophia Shane, Investor Relations, North America: +1-604-689-7842