Lundin Petroleum AB

LUNDIN PETROLEUM FULLFÖLJER FÖRSÄLJNINGEN AV BLOCK 5A I SUDAN

Pressmeddelande   •  Jun 23, 2003 10:04 CEST

Lundin Petroleum AB ("Lundin Petroleum") fullföljer försäljningen av licensandelen om 40,375 procent i Block 5A Sudan till Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd ("Petronas").


Försäljningssumman som betalas vid genomförandet är 142,5 miljoner USD, justerat för rörelsekapital per den 31 mars 2003.

Block 5A är beläget i Mugladbassängen i södra Sudan och innefattar det outbyggda oljefältet Thar Jath med bevisade och sannolika reserver om 149,1 miljoner fat olja. Lundin Petroleum kommer att behålla sin licensandel om 24,5 procent i Block 5B i södra Sudan.


Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien, Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Norge, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen. (ticker ”LUPE”)

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Ashley Heppenstall
VD
Tel: +41 22 319 66 00

eller

Maria Hamilton
Informationschef
Tel:08-440 54 50

Besök vår hemsida: www.lundin-petroleum.com