Logica CMG (wm-data)

Lunds Energi och WM-data i samarbete

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 08:36 CEST

Lunds Energi och WM-data har ingått avtal avseende leverans av ett nytt kundinformations- och affärssystem för Lunds Energis verksamhet. Lunds Energi-koncernen har idag fyra olika lösningar för sin energiförsäljning och genom detta projekt får verksamheten ett samlat och gemensamt kundinformations- och affärssystem. Lösningen bygger på WM-datas affärssystem för energiförsäljning och avräkning, Lettera. Avtalet som är tecknat tillsvidare omfattar installation, utbildning, kundanpassningar, migrering samt förvaltning.

Projektet startas upp omgående med fördjupade förstudier och processkartläggning. Under 2005 kommer de första delarna av koncernens affärsdata att vara flyttade till Lettera och under första delen av 2006 kommer större delen av koncernens data att vara samlad i en och samma plattform.

-Lunds Energi spelar en aktiv roll på energimarknaden och har i dagsläget 120 000 kunder. Vi bedömer att Lettera är den lösning på marknaden som ger oss bäst möjlighet att utvecklas såväl för vårt tjänste- och serviceutbud som i våra interna processer säger Nils-Ove Rasmusson, tf VD och koncernchef Lunds Energi AB. Detta kombinerat med WM-datas starka ställning på marknaden och tydliga ambition att utvecklas vidare gjorde att vi valde denna lösning.

-En grundlig utvärdering är gjord i den offentliga upphandling som har genomförts och det är naturligtvis mycket glädjande att valet föll på WM-data och Lettera. Med hjälp av Lettera får kunden möjlighet att integrera och automatisera sina affärsprocesser, säger Anders Eklund, ansvarig för produktverksamheten på WM-data Utilities. Affären med Lunds Energi bekräftar också att WM-datas satsning på att integrera verksamhet och IT är riktig.

Verksamheten i koncernen Lunds Energi omfattar fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, elproduktion, elhandel, elnätsverksamhet, bredbandsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Antalet energikunder uppgår till 120 000 varav drygt 85 000 är elnätskunder och 345 personer arbetar inom koncernen.


För ytterligare information kontakta:
Mats Larsson, VD WM-data Utilities AB, tfn 040-256401 mobtfn: 070-6228169, e-post malar@wmdata.com
Anders Eklund, ansvarig för produktverksamheten på WM-data Utilities, mobtfn: 070-325 63 86, e-post: aneku@wmdata.com
Nils-Ove Rasmusson, tf VD och koncernchef Lunds Energi AB, tfn: 046-35 60 30 mobtfn: 070-515 98 71,
e-post: nils-ove.rasmusson@lundsenergi.se
Åsa Holmander, Marknads- och informationschef, Lunds Energi AB, tfn 046-35 60 10 eller
070-645 15 52, e-post: asa.holmander@lundsenergi.se


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se