Lunds Energi AB

Lunds Energikoncernen flaggar för lägre rörelseresultat 2006

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 14:15 CET

Haverier i två väsentliga produktionsanläggningar och det rekordvarma vädret sänker rörelseresultatet för år 2006. Den tidigare positiva trenden justeras ned med knappt 25 Mkr. Rörelseresultatet förväntas därför bli drygt 125 Mkr för 2006.

Höstens och vinterns rekordvärme har påverkat leveranserna av energi och rörelseresultaten för hela energibranschen. För Lunds Energikoncernen betyder det onormala vädret en minskning av fjärrvärmeförsäljningen under fjärde kvartalet med drygt 23 procent eller med cirka 8 procent jämfört med ett normalår. Även försäljningen av el och naturgas har påverkats av det varma vädret men inte i lika stor omfattning. Tillsammans bidrar den lägre försäljningen till en minskning av rörelseresultatet med cirka 9 Mkr.

Haveriet i Svartisen och de följande problematiska, tillfälliga reparationerna gav ett kraftigt bortfall av koncernens elproduktion i Norge under det fjärde kvartalet. Givet att anläggningen åter kommer i drift som planerat i mars i år, innebär detta endast en tidsmässig förskjutning framåt av det uteblivna resultatbidraget på cirka 12 Mkr. Ett haveri i Återbruket i Lomma innebar ett bortfall av el- och fjärrvärmeproduktion under december och bidrog dessutom till ett minskat rörelseresultat med cirka 4 Mkr.

- I våra prognoser kan vi bara utgå från erfarenhetsmässiga normalår och det är svårt att spå väder. Det varmare vädret är naturligtvis positivt för våra kunder eftersom det sänker deras kostnader för uppvärmning, det slår dock hårt på vårt rörelseresultat. Vi hade hoppats att haveriet i Svartisen skulle kunna åtgärdas tillfälligt. Nu gick inte det. Vattnet finns kvar i magasinet och om produktionen kommer igång som planerat innebär haveriet bara ett hack i 2006 års resultat. Det kvarstår dock en risk att så inte blir fallet och då påverkar haveriet prognosen kraftigt även för 2007, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Samuelsson, VD och koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 01 alt. 070-512 03 80. E-post: jan.samuelsson@lundsenergi.se