Lunds universitet

Lunds Fernströmpris till forskning om immunförsvaret

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:52 CEST

Anna Blom, professor vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, har utsetts till Lunds universitets egen Fernströmpristagare. Hennes forskning handlar om det s.k. komplementsystemet, en del av kroppens medfödda immunförsvar, och varför detta ibland misslyckas med sina uppgifter och ibland tvärtom överreagerar.

I båda fallen bidrar felen till sjukdomar. Anna Bloms forskning utgår från konkreta frågor kring sådana sjukdomar, och har som mål att utveckla nya behandlingsmetoder.
Fernströmstiftelsen, bildad av skeppsredaren Eric K. Fernström från Karlshamn, har sin bas vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Stiftelsen delar årligen ut dels ett stort nordiskt pris på en miljon kr, dels lokala priser på 100 000 kr till lovande yngre forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter.
Anna Bloms forskning handlar om komplementsystemet, den del av kroppens immunförsvar som alla har med sig från födseln. Proteinerna i komplementsystemet har till uppgift att försvara oss mot bakterier och virus. Dessa försvarstrupper har dock en tendens att bli överaktiva och måste därför hållas i schack av s k komplementhämmare.
- Om några av komplementhämmarna saknas kan komplementsystemet börja angripa den egna kroppen. Det är vad som händer bland annat i njursjukdomar och i åldersrelaterad makuladegeneration, en ögonsjukdom där gula fläcken förstörs, förklarar Anna Blom.
Hon har också visat att existerande komplementhämmare å andra sidan kan kidnappas av bakterier och virus. Då använder dessa angripare sig av komplementhämmarna för att trycka ner immunförsvaret och ge sig själva större spelrum.
Även sjukdomar som ledgångsreumatism och cancer har kopplingar till komplementsystemet, som malmöforskaren och hennes medarbetare undersöker.
Komplementsystemet hjälper också till med att rensa upp efter naturligt döende celler, så att de inte ligger och ruttnar i vävnaden. Om det arbetet inte fungerar, så uppstår autoimmuna sjukdomar som SLE (systemisk lupus erythematosus), som bl.a. angriper hud och leder.
Anna Blom, som är född i Polen men kom till Sverige i början av 1990-talet, har haft stora framgångar i sitt arbete. Hon har skrivit hela 83 originalartiklar, de flesta i mycket ansedda tidskrifter. Hon har fått stora anslag bl.a. från Vetenskapsrådet och Cancerfonden - de två senaste åren har hennes forskargrupp kammat hem inte mindre än 16 miljoner kr i projekt- och utrustningsanslag. Hon har också av
Stiftelsen för Strategisk Forskning utsetts till en av "Framtidens forskningsledare" och fått pris som "årets yngre forskare" vid Universitetssjukhuset MAS.

Anna Blom nås på tel 040-338233 eller 0704-15 06 82, anna.blom@med.lu.se och www.demesta.com/annablomresearch.