Lunds stift

Lunds stift får sex nya präster

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 15:13 CET

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg sex kandidater i Lunds domkyrka. De nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.

Prästkandidaterna: Jessica Menzinsky, Landskrona församling. Telefon: 0708-14 54 88

Lena-Maria Hagensen, Värby församling. Telefon: 070-152 07 64

Hans Dahlén, EFS-kapellet i Lund. Telefon: 070-486 16 56

Tobias Blomberg, Skanör-Falsterbo församling. Telefon: 0768-97 60 75

Thèrese Andrée Kjellström, Perstorps församling. Telefon: 0709-35 05 45

Clara Lundblad, Lunds östra stadsförsamling. Telefon: 0736-00 48 14

Media hälsas välkomna till prästvigningen i Lunds domkyrka:
Söndag 24 januari klockan 11 (till ca 13). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Foton på de blivande prästerna:
Foton på prästkandidaterna finns på Lunds stifts webbplats för fri publicering. Ange fotograf Maria Lundström: http://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande

Film med två av prästkandidaterna:
”Jessica och Tobias ska bli präster” http://youtu.be/-qmhaGMUS38

För mer information:
Biskopens kaplan Per Arne Joelsson, 046-15 55 03 perarne.joelsson@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.