C-Rad AB

Lunds Universitet bekräftar bildkvaliteten hos GEMini ED

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 10:41 CET

(Aktietorget: CRAD B)

C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom strålterapiområdet. Forskare på Lunds Universitet bekräftar att bilder från bildplattan GEMini ED nu har nått en kvalitet som är fullt jämförbar eller bättre än de existerande systemen på marknaden.

C-RADs GEMini system bygger på teknik som ursprungligen utvecklats vid CERN i Schweiz. Teknologin har sedan vidareutvecklats för användning inom medicinska applikationer av professor Anders Brahme och hans grupp vid Karolinska Institutet i Stockholm. C-RAD innehar tre patent som säkerställer skyddet av den unika teknologin.

Inom ramen för det samarbetsavtal som finns med Skånes Universitetssjukhus (SUS) har C-RAD Imaging AB utfört ett flertal serier av tester vid SUS strålbehandlingsavdelning i Lund. Olika generationer av detektorer och bildplattor har testats, allt ifrån en första enkel prototyp till den nu färdiga produkten GEMini ED. Personal vid Lunds Universitet och SUS har kunnat följa utvecklingen av produkten och även kunnat konstatera den successivt förbättrade bildkvaliteten. Ett målmedvetet och innovativt utvecklingsarbete har nu resulterat i en konkurrenskraftig produkt, vars sammantagna fördelar överträffar existerande bildplattor avsedda för strålterapi.

Crister Ceberg, docent i Medicinsk Strålningsfysik, Lunds universitet:

"Det har varit spännande att följa utvecklingen av GEMini-detektorn. När jag såg bilderna från den första versionen, i vilka man visserligen kunde se en skiftnyckel som placerats i fältet, anade jag att det var en lång väg kvar att gå. Många versioner senare, och efter flera test-sejourer i Lund, är de bilder som nu produceras mycket mer imponerande, och man kan konstatera att GEMini-detektorn nått en bildkvalitet som är jämförbar eller bättre än existerande system på marknaden."

Erik Hedlund, VD, C-RAD AB:

"Samarbetet med Crister Ceberg på Lunds Universitet har varit ovärderligt vid utvecklingen av GEMini detektorn. Testerna, som genomförts under sena kvällar och helger, har givit C-RAD´s medarbetare viktig information under utvecklingsarbetet samt kunskap om de krav, som kliniker ställer på bildsystemens kvalitet."

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail: erik.hedlund@c-rad.se

Om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya och innovativa lösningar för användning inom avancerad strålterapi. C-RAD gruppen erbjuder produkter och lösningar för patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Kunder är strålterapikliniker över hela världen. All produktutveckling genomföres i de tre helägda dotterbolagen: C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB har sin verksamhet i Östersund. Övriga bolag är lokaliserade i Uppsala. Antalet anställda är för närvarande 19. Aktiviteterna i C-RAD gruppen har sitt ursprung från forskning och utvecklingar vid Karolinska Institutet i Solna och Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm. Försäljningen av företagets första produkt Sentinel inleddes under hösten 2006. Samarbetsavtal har skrivits med strålterapibolaget Elekta och det belgiska företaget IBA. På huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Ostasien representeras bolaget vanligtvis av distributörer, som är specialiserade inom strålterapi.

C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. Från och med 8 mars 2010 kommer C-RAD aktien att handlas på OMX First North Premier.

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-02-24