Lunds universitet

Lunds universitet betalar skadestånd till diskriminerade kvinnor

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 13:12 CET

Lunds universitet och Elin Sahlin har träffat en överenskommelse som innebär att Elin Sahlin och 23 andra kvinnor får skadestånd på vardera 35 000 kronor. Kvinnorna har stämt universitetet för olaglig könsdiskriminering sedan tre män fått förtur till psykologutbildningen.

- Detta är glädjande eftersom Elin Sahlin och de andra kvinnor som driver fallet nu får upprättelse. Och det är logiskt med tanke på att flera domstolar i andra mål kommit fram till att precis denna sorts antagning innebär olaglig diskriminering, säger Centrum för rättvisas chefsjurist Clarence Crafoord som är Elin Sahlins ombud.


- Det är bra att rättsläget har klarnat och nu när det visat sig att denna typ av antagning, som har använts av högskolor i hela landet, innebär olaglig diskriminering ska de drabbade personerna givetvis få ersättning, säger Lunds universitets chefsjurist Susanne Kristensson.

Det var i november 2009 som Elin Sahlin stämde Lunds universitet för olaglig könsdiskriminering i en grupptalan. 23 kvinnor till i samma situation har därefter anslutit sig till grupptalan. Samtliga kvinnor sökte till psykologutbildningen inför höstterminen 2008 i urvalsgruppen folkhögskolebetyg i vilken endast manliga sökande antogs.

Orsaken till detta var att Lunds universitet vid urval till program och kurser tillämpade underrepresenterat kön som skiljekriterium vid lika meriter. På psykologprogrammet innebar det att män fick förtur, eftersom fler kvinnor än män sökte till utbildningen.

Universitetet ändrade sin antagningsordning våren 2009. Sedan dess görs urval vid lika meriter först genom högskoleprovet eller intervjuer och därefter tas hänsyn till det underrepresenterade könet.

I december 2009 fälldes Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, av Svea hovrätt för olaglig könsdiskriminering efter en i allt väsentligt likadan antagning till veterinärutbildningen. Den domen har inte överklagats. Genom detta avgörande har rättsläget klarnat och den nu träffade uppgörelsen är en följd av hovrättsdomen.

Den nu aktuella överenskommelsen innebär att Elin Sahlin och de övriga 23 kvinnor som anslutit sig till grupptalan får vardera 35 000 kronor i skadestånd av Lunds universitet. Parterna ska även gemensamt hos Malmö tingsrätt begära att denna överenskommelse stadfästs i en dom. Därigenom avslutas målet.

- Ingen ska behöva erfara att det är omöjligt att komma in på en utbildning på grund av sitt kön och vi har all respekt för Elin Sahlins agerande och är glada för uppgörelsen. Vi kommer att arbeta vidare med jämställdhet framöver men på andra sätt. Det är viktigt för studenterna själva men också för hela vårt samhälle att det finns en balans mellan könen på utbildningarna och i arbetslivet, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

För ytterligare information, kontakta Lunds universitets chefsjurist Susanne Kristensson på mobil 0702-534747 och Centrum för rättvisas chefsjurist Clarence Crafoord på mobil 073-679 16 89.

Anna Johansson