Lunds universitet

Lunds universitet får 20 nya professorer

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:34 CEST

Fredagen den 15 oktober 2010 kl 16.00 bjuder Lunds universitet till professorsinstallation. Bland de 20 som installeras finns bland annat en som jobbar på framtida botemedel för den i nuläget obotliga sjukdomsgruppen muskeldystrofi, en som undersökt samhällelig ojämlikhet ur ett historiskt perspektiv och en som arbetar med automatisk tolkning av bilder. Installationsföreläsningen hålls av professorn i socialt arbete, Kerstin Svensson. Vid samma tillfälle belönas tre goda pedagoger för sina insatser.

Följande professorer installeras:
Madeleine Durbeej-Hjalt, medicinsk forskning, Bengt Sivberg, vårdvetenskap, Pia C. Maly Sundgren, diagnostisk radiologi speciellt neuroimaging, Hanne Tönnesen, klinisk alkoholforskning, Lena Ambjörn, arabiska, Ingar Brinck, teoretisk filosofi, Lars Edgren, historia, Thomas Kaiserfeld, idé- och lärdomshistoria, Carita Paradis, engelska, Hanne Sanders, historia, Hans Bengtsson, psykologi, Annette Hill, medie- och kommunikationsvetenskap, Kerstin Svensson, socialt arbete, Sandra Pott, matematik, Håkan Wallander, markbiologi med inriktning mot miljövetenskap, Ola F. Wendt, oorganisk kemi, Patric Jannasch, polymerteknologi, Fredrik Kahl, matematik, Sven Lidin, oorganisk kemi med inriktning mot fasta material, Lars Wadsö, byggnadsmaterial

Universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen tilldelas professor Sven Carlsson och docent Odd Steen, båda vid institutionen för informatik, med följande motivering:
”Sven Carlsson och Odd Steen har, i sitt arbete med att förnya kandidatprogrammet i systemvetenskap, visat på förmåga till pedagogisk utveckling och förnyelse utöver det vanliga. I sitt arbete har de satt studenternas förmågor och färdigheter i fokus och utvecklat en struktur i utbildningen som integrerar olika kunskapsområden…I utbildningen används reflekterande elektroniska lärandeportföljer där studenterna får konkreta bevis på sina förmågor och färdigheter och reflekterar över sin egen kunskapstillväxt…Genom utvecklingen av programmet har genomströmningen ökat markant och potentiella arbetsgivare har uttryckt mycket stor uppskattning.”

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser i undervisningen tilldelas universitetsadjunkt Pierre Carbonnier, statistiska institutionen, med följande motivering:
”Med ett otroligt engagemang för ämnet såväl som för sina studenter lyckas Pierre Carbonnier skapa förståelse men framför allt intresse för ett ämne som för många annars kan tyckas ganska oinspirerande…Pierre kan med sin pedagogiska skicklighet visa för studenter som tidigare har dåliga erfarenheter av matematik att det inte alltid behöver vara så svårt.”

För mer information tala med övermarskalk Carin Brenner på telefonnummer 046-222 70 06 eller mejl Carin.Brenner@kansliHT.lu.se

Läs mer om de nya professorerna:
http://www.lu.se/upload/LUPDF/Professorsinstallationer/Professorsinstallationsbroschyr_ht2010_WEBB.pdf