Lunds universitet

Lunds universitet får nya internationella samarbetsprogram

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 08:56 CEST

Från nästa läsår ska studenter från hela världen kunna läsa masterutbildningar i bland annat idrottspsykologi och brandsäkerhet vid Lunds universitet. Studierna finansieras genom stipendier inom EUs Erasmus Mundus-satsning.

I Erasmus Mundus ger EU bidrag dels till de universitet som tillsammans utvecklar nya gemensamma master- och doktorandutbildningar, dels till de studenter som kommer in på utbildningarna. Genom detta vill man främja samarbetet mellan de europeiska universiteten samt locka begåvade studenter från hela världen till Europa.

Lunds universitet har redan två Erasmus Mundus-utbildningar på masternivå. Det är MESPOM som handlar om miljö, policy och management och GEM som handlar om geografiska informationssystem som verktyg i samhällsplaneringen. MESPOM, som samordnas av Internationella Miljöinstitutet i Lund, har nu fått klartecken för förlängning medan GEM kommer att söka förlängning nästa år.

I den omgång av Erasmus Mundus som nu blivit klar skickade Lunds universitet in elva ansökningar. Fyra fick klartecken, vilket ses som ett gott resultat. De fyra nya programmen, som startar hösten 2010, är följande:

• Economic Development and Growth, i samarbete med University of Warwick I England och Universidad Carlos III de Madrid i Spanien. Ansvarig i Lund är Jonas Ljungberg på Ekonomihögskolan.

• International Master of Science in Fire Safety Engineering, i samarbete med Universiteit Gent i Belgien och University of Edinburgh i Storbritannien. Ansvarig i Lund är Robert Jönsson på Institutionen för brandteknik.

• European Masters in Sport and Exercise Psychology, i samarbete med University of Jyväskylä i Finland, University of Thessaly i Grekland och University of Leipzig i Tyskland. Ansvarig i Lund är idrottspsykologen Erwin Apitzsch.

• European Master programme in Systems Dynamics, i samarbete med Radboud Universiteit Nijmegen i Nederländerna, Cairo University i Egypten, University of Palermo i Italien och University of Bergen i Norge. Ansvarig i Lund är Mats Svensson på LUCSUS, universitetets centrum för hållbarhetsvetenskap.

Erasmus Mundus-utbildningarna utgör exempel på s k joint programmes, där flera universitet går samman om en utbildning. Studenterna läser då i regel vid flera av de deltagande universiteten. Ibland flyttar hela studentgruppen runt från en ort till en annan, ibland är vissa moment gemensamma medan andra är valbara. I det senare fallet kan studenterna välja olika kurser vid de olika deltagande universiteten.

Mer info om Erasmus Mundus, se länken nedan. Mer info om Erasmus Mundus i Lund: Åsa Grunning, Joint Programmes koordinator 070-4492052, asa.grunning@stu.lu.se.

Ingela Björck