Lunds universitet

Lunds universitet får utbilda flyglärare

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 16:04 CEST

Högskoleverket har i dagarna givit Lunds universitet/Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed rätt att utfärda flyglärarexamen. Utbildningen omfattar 40 poäng (två terminers studier), och tolv studenter ska antas per år. Utbildningen planeras starta i januari 2004.

Flyglärarutbildningen kommer att bedrivas av Trafikflyghögskolan i samarbete med Pedagogiska institutionen och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.
- Jag är mycket glad över att vi har fått igenom vår ansökan hos Högskoleverket, säger skolchef K-G Lundberg.
- Jag ser detta som ett led i att vidareutveckla vår verksamhet här i Ljungbyhed och hela flygområdet vid universitetet. Genom att utbilda kompetenta flyglärare främjar vi också flygsäkerheten.

Sedan 1998 bedriver Lunds universitet trafikflygarutbildning vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Skolan utbildar redan även flyglärare, men då som uppdragsutbildning. Den nya flyglärarutbildningen är mer omfattande än den tidigare, och är liksom annan universitetsutbildning avgiftsfri.

Kontaktperson:
Skolchef K-G Lundberg, tel 0435-44 54 51, mobil 070-321 01 44
Ytterligare information:
Högskoleverkets och Trafikflyghögskolans hemsidor:
www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2033
www.tfhs.lu.se