Universitets- och högskolerådet

Lunds universitet skickar ut flest Erasmusstudenter

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 10:55 CET

Närmare 3 600 svenska studenter studerade eller praktiserade utomlands genom utbytesprogrammet Erasmus+ läsåret 2014-2015. Lunds universitet skickade ut flest studenter. De populäraste länderna att åka till är Storbritannien, följt av Frankrike och Tyskland.

Sedan läsåret 2007-2008 har antalet svenska studenter som studerar eller gör praktik utomlands genom Erasmus-programmet blivit fler. Då deltog drygt 2 500 studenter, jämfört med nästan 3 600 studenter läsåret 2014-2015. Antalet utresande studenter ökade till och med läsåret 2012-2013, och har därefter minskat något.

Ett skäl till den ökning som varit är att möjligheterna inom Erasmus-programmet blivit fler. Sedan 2007 kan studenter – vid sidan av studier – även kan få stipendium för att göra praktik på en arbetsplats i ett annat land i Europa. Under läsåret 2014-2015 var det drygt 40 procent av de svenska lärosätena som skickade ut studenter på både studier och praktik.

– Antalet studenter som deltar i Erasmus praktik har ökat successivt sedan den möjligheten infördes. Och vi tror att intresset för just praktik bara kommer att bli större, säger Jari Rusanen, handläggare vid Universitets- och högskolerådet.

Lunds universitet i topp
Lunds universitet är det lärosäte i Sverige som skickar ut flest Erasmusstudenter – 2014-2015 studerade eller praktiserade 437 studenter därifrån i ett annat land i Europa. På andra plats kommer Göteborgs universitet, följt av Uppsala universitet.

Flest svenska studenter gör sitt utbyte i Storbritannien. På andra plats kommer Frankrike och på tredje plats Tyskland. Även Spanien och Nederländerna är populära destinationer bland de svenska Erasmusstudenterna.

Sverige populärt bland europeiska studenter
Svenska universitet och högskolor tar emot betydligt fler studenter än de skickar ut – totalt drygt 10 000 utländska Erasmus-studenter läsåret 2013-2014. Lunds universitet ligger i topp även när det gäller antalet inresande, med Linköpings universitet som god tvåa och Kungliga Tekniska Högskolan på tredje plats. I särklass flest studenter kommer från Tyskland, följt av Frankrike och Spanien.

Stipendium under utlandsvistelsen
Som Erasmusstudent studerar man i tre till tolv månader vid ett universitet eller en högskola i ett annat land i Europa. Praktik kan man göra från två månader upp till ett år. Studenterna får, utöver studiemedlet, ett stipendium under utlandsvistelsen och får även tillgodoräkna sig utlandsstudierna i sin svenska utbildning när de kommer hem igen. Sedan 2015 finns det även vissa möjligheter till studier i länder utanför Europa inom programmet.

Hur många Erasmus-studenter skickar olika lärosäten ut?
I bilagorna nedan kan du se hur många studenter respektive lärosäte i Sverige skickade ut genom Erasmus-programmet läsåret 2014-2015, och hur många europeiska studenter man tog emot. (Observera att siffrorna över inresande studenter gäller läsåret 2013-2014.) Du hittar även information om de tio populäraste länderna bland svenska Erasmusstudenter.

Nästan 11 500 svenskar deltog i Erasmus+ 2014
Erasmus+ är Europeiska unionens program för europeiskt samarbete inom utbildning. Utbyten för studenter och personal vid universitet och högskolor är en av flera delar. Erasmus+ ger även bland annat skolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar möjlighet att få bidrag för internationella samarbetsprojekt och utbyten för elever, studerande och personal. Totalt deltog närmare 11 500 personer i Sverige i studier, praktik och kompetensutveckling inom Erasmus+ under 2014.

Kontakt

Om du har frågor om statistiken och studentutbytet inom Erasmus+, kontakta gärna:

Alma Joensen, handläggare
Tfn: 010-470 03 86, e-post: alma.joensen(at)uhr.se

Jari Rusanen, handläggare
Tfn: 010-470 04 42, e-post: jari.rusanen(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 250 anställda.