Landskrona stad

Lunds universitet startar internetforskning i Landskrona

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 14:11 CEST

Ett nytt institut för internetforskning kommer att starta på Citadellet i Landskrona. Institutet ska fungera som en plattform för kunskapsutbyte och forskning om internet i samhällsutvecklingen. Institutet beräknas kunna flytta in i Citadellet och påbörja arbetet senare i år.

-          Vi välkomnar det fördjupade samarbetet med Lunds universitet. Vi vill stärka banden till universitetet, forskning och andra utbildningsinstitutioner, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Lund University Internet Institute, LUii, kommer att placera sin ledning och centrala stab i Landskrona. Institutet består av tio forskarplatser och konferensmöjligheter. Inriktningen för institutet är att skapa en gemensam mötesplats för experter inom olika områden och förena akademisk kompetens med pågående projekt knutna till näringslivet.

-          Lunds universitet bedriver redan idag internationellt uppmärksammad forskning kring internet och digitalisering. Genom LUii kommer forskningen att samordnas och utvecklas och institutet kommer även att bedriva utbildning och innovation. Landskrona är en spännande placering. Vi gläds över kraftansamlingen med Landskrona stad, som har goda förutsättningar att bli ett samlande nav i denna satsning, säger Stefan Larsson, forskningschef vid LUii.

Ett par forskningsprojekt kommer att inledas under 2012. Ett av projekten handlar om att ta fram verktyg för att göra information på internet mer lättillgänglig för yngre skolelever. I detta arbete kommer elever från Landskrona stad och från Indien att ingå. Ett annat projekt inriktas mot ledarskap och organisationsutveckling. I planerna ingår även att förlägga forskningskonferenser inom internetområdet till Landskrona. I ledningsgruppen för LUii ingår även Måns Svensson och Marcin de Kaminski.

-          Citadellet i Landskrona är väl lämpat för forskningsinstitutioner av det här slaget. Det är angeläget att statens byggnader tas i bruk för nya ändamål, säger Maria Nordh, förvaltningsområdeschef, vid Statens fastighetsverk.

För vidare frågor, kontakta:

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad,

tfn 073-347 31 60

Stefan Larsson, forskningschef LUii, Lunds universitet,

tfn 070-692 01 25

Maria Nordh, förvaltningsområdeschef, Statens Fastigheteverk,

tfn 070-645 73 41

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.