Lunds universitet

Lunds universitets webbplats Funka Nu-certifierad

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 13:20 CEST

Lunds universitet har, som första universitet i Sverige, fått sin webbplats certifierad av Funka Nu. Det innebär att länkar, navigation, innehåll och bakomliggande teknik på de centrala sidorna har granskats och godkänts utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Även personer med funktionshinder, exempelvis synskadade och dyslektiker, ska lätt kunna ta till sig innehållet och förstå webbplatsens struktur.

– Tillgänglighet för alla är en självklarhet för oss och det känns bra att vårt arbete nu har resulterat i en certifiering, säger Peter Svensson som är tekniskt ansvarig för www.lu.se.
För drygt ett år sedan fick universitets centrala webbplats ett nytt utseende som följer den grafiska profilens färg och form. Parallellt med detta arbete har målet varit att få webbplatsen certifierad av Funka Nu och att den ska uppfylla internationella webbstandarder som rör tillgängligheten.
– Genom att webbplatsen är utvecklad av universitetets egen personal har man säkrat att kompetensen stannar inom organisationen, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete, säger Susanna Laurin, VD på Funka Nu.
– Universiteten är viktiga ur demokratisk synvinkel, de kan verkligen göra skillnad för personer med nedsatt förmåga.
Funka Nu är ett kunskapsföretag som specialiserat sig på tillgänglighet på internet. De har i samarbete med handikapprörelsen arbetat fram metoder för att säkerställa ökad tillgänglighet. Funkas arbete utgår från de internationella riktlinjerna WAI (Web Accessibility Initiative) och samtliga krav överensstämmer med Statskontorets vägledning för offentliga webbplatser.


För mer information kontakta:
Peter Svensson, tekniskt ansvarig för www.lu.se på telefon: 046-2220431 eller e-post: Peter.Svensson@info.lu.se

Susanna Laurin, VD Funka Nu AB på telefon: 08-555 770 60 eller e-post: susanna@funkanu.se