Lungcancerförbundet Stödet

Lungcancerförbundet Stödets stipendium 2010 tilldelas Lars Ek, Ing-Marie Nilsson och Ronny Öhman i Lungcancerteamet vid Lung- och Allergikliniken i Lund

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 17:00 CET

Lars Ek, överläkare och avdelningsansvarig, Ing-Marie Nilsson, sjuksköterska och Ronny Öhman, överläkare, är alla tre verksamma i Lungcancerteamet vid Lung- och Allergikliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas för fortbildning inom lungcancer.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma insatser som leder till att lungcancer upptäcks och behandlas tidigare samt att främja en förbättrad vård och livskvalitet för patienterna. Det är fjärde året stipendiet delas ut.

Motiveringen för årets stipendiater lyder:

”De engagerade läkarna och sjuksköterskorna i lungcancerteamet vid Lung- och Allergikliniken i Lund tar sig alltid tid för sina patienter. De ser ”hela patienten” och tänker på sådant som näringsdrycker, förstoppning och kärltillgång, saker som är nog så viktiga för den enskilde patientens livskvalitet, men som inte alla läkare eller vårdteam funderar över. Deras omtanke om patienten omfattar även patientens familj och livspartners behov. Bakom de tre stipendiaterna finns även ett vårdteam som arbetar i samma vänliga och vårdande anda.”

– Ord som kännetecknar årets stipendiater är flexibilitet, entusiasm och omtanke. De är även stöttande samtalspartners som alltid har patientens bästa för ögonen. Tillsammans betyder de, och hela teamet vid Lung- och Allergikliniken i Lund, oerhört mycket både för lungcancerpatienterna och deras anhöriga. Jag är glad och stolt över att kunna uppmärksamma deras viktiga insatser genom Stödets stipendium, säger Tommy Björk, ordförande i Lungcancerförbundet Stödet.

För mer information kontakta gärna:

Tommy Björk, ordförande i LC-förbundet Stödet, tel. 070-649 34 26. tommy.bjork@stodet.se

Foton på pristagarna och mer information finns i Stödets pressrum på Newsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lungcancerfoerbundet-stoedet

Om Stödet

Stödet är en förening för lungcancerpatienter och deras anhöriga. Föreningen vill tillvarata patienternas intressen genom att påverka politik, sjukvård och forskning. Man ordnar också seminarier och utbildning för medlemmarna. www.stodet.se

Förutom representanter för Stödet består stipendiekommittén av läkare och sköterskor inom lungcancervården. Stipendiet delas ut med stöd av Roche AB.

Fakta om lungcancer

Lungcancer är den cancersjukdom som tar flest liv per år i Sverige. Det är den femte vanligaste cancerformen med omkring 3 000 fall om året. Sjukdomen har dålig prognos, främst därför att den upptäcks så sent att den redan hunnit sprida sig. Av dem som fått diagnosen lever 10 procent av männen och drygt 15 procent av kvinnorna efter fem år.

Rökning är den i särklass största riskfaktorn för lungcancer. Sjukdomen har länge varit betydligt vanligare bland män men kvinnorna börjar nu komma i kapp, vilket speglar rökvanorna. Om några år riskerar fler kvinnor att dö i lungcancer än i bröstcancer, den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Stödet är en förening för människor med lungcancer och deras anhöriga. Genom Stödet kan lungcancerdrabbade och deras anhöriga få stöd av personer i samma situation och hjälp genom den ofta tunga behandlingstiden. Lungcancer en mycket allvarlig sjukdom men nya och förbättrade behandlingsmetoder gör att allt fler har sin lungcancer under kontroll och kan leva med den som en kronisk sjukdom.