Katrineholms kommun

Lust att läsa – Läslyftet

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 14:45 CET

Lust att Läsa är en kommunal satsning för att stärka språkutvecklingen hos barn och elever i Katrineholms kommun med målet att alla barn ska ha knäckt läskoden i årskurs 1. I dag var det kickoff för satsningen på Kulturhuset Ängeln.

Genom Lust att Läsa - Läslyftet, startar nu bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen ett samarbete med målet att öka läsförmågan i skolan. I satsningen ingår flera delar:

Skolbiblioteken
ska vara en viktig del för skolans elever och en naturlig del i den undervisningen. Genom mer samarbete och ökad kompetens hos skolbibliotekens bibliotekarier och skolans pedagoger kommer Lust att Läsa stärka det språkutvecklande arbetet i skolan.

Folkbibliotekets
roll i läslyftet har fokus på barn i förskoleåldrarna och satsningar på barns fritidsläsning. Genom att stärka samarbetet mellan barnbibliotekarier, förskolans pedagoger och Kulturskolan kommet det språkutvecklande arbetet bland förskolebarnen att stärkas. Folkbiblioteken kommer att samverka med
studieförbund, kyrkor, föreningar med flera.

Hemmen
kommer att involveras genom att föräldrarna får boktips och stöd för boksamtal. De kommer att uppmuntras att berätta och läsa högt för sina barn samt besöka folkbiblioteket.

Kulturskolan
och föreningar finns också med i satsningen liksom kommunens pedagoger och språkutvecklare.

Mer information finns i bifogad pdf-fil.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef för grundskolan, telefon 0150-572 72 eller 0703-80 49 98

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se