Svenska kyrkan

Lutherhjälpen arbetar för nollvision om hunger

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 15:03 CEST

Världslivsmedelsdagen 16 oktober
Lutherhjälpen arbetar för nollvision om hunger

På söndag den 16 oktober infaller Världslivsmedelsdagen. Ibland kallas den också för världshungerdagen för att uppmärksamma att 840 miljoner människor svälter i världen – och att utvecklingen går åt fel håll. Varje dag dör 18 000 barn i svält.

– Det är inte bara svårt att förstå, det är oacceptabelt! Att äta sig mätt är ett grundläggande mänskligt behov och en mänsklig rättighet, och jag är övertygad om att det går att utrota hungern, säger Lutherhjälpens direktor Christer Åkesson.

Lutherhjälpen hävdar att det finns tillräckligt med mat för hela världens befolkning. Det som skapar hunger är fattiga människors brist på resurser och rättigheter samt de ”spelregler” som den rika delen av världen har satt upp för vår samexistens..

– Handelsreglerna skyddar de rika ländernas marknader i Nord, och gör det omöjligt för fattiga länder att sälja sina varor, både globalt och lokalt, säger Christer Åkesson.

Värna småbönderna – viktigt för framtiden

FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan FAO har i år valt att lyfta fram den biologiska mångfaldens betydelse för livsmedelstryggheten. Enligt FAO försvann tre fjärdedelar av den genetiska rikedomen i jordbruket under 1900-talet, vilket gör livsmedelsproduktionen mycket mer sårbar.

Genom historien har småbönderna vårdat den biologiska mångfalden i jordbruket, och utvecklat en rik variation växtsorter och djurraser anpassade för olika ekologiska förhållanden. Även i framtiden är mänsklighetens försörjning beroende av att dessa småbönder vårdar och utvecklar den biologiska variationen. Nu finns en oro för att gentekniken, och dess patentregler, för över makt från bönderna till de företag som i allt högre grad kontrollerar utsädena.

Lutherhjälpens nya skrift ”Genmodifierade grödor – stöd eller börda” tar upp gentekniken ur ett sydperspektiv.

– För Lutherhjälpen är det självklart att särskilt värna om småböndernas intressen. Det är bland dem och landsbygdsbefolkningen som vi hittar merparten av världens fattiga.

Alla kan bidra

En vision om att utrota hungern kräver att alla är med. Genom att handla rättvisemärkt kan man bidra till att skapa vettiga villkor för småbönder i Syd. Det visar företagen att etik lönar sig, och är en växande marknad. Man kan sprida kunskap om kopplingen mellan handel, rättvisa och utveckling. Man kan påverka svenska och europeiska politiker att arbeta för rättvisa regelverk inom global handel.

– Vi behöver en nollvision! Det är fullt möjligt att utrota hungern – om vi vill tillräckligt mycket! Låt oss därför ta det på allvar. Allt annat är ett svek mot mänskligheten, säger Christer Åkesson.

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se