Svenska kyrkan

Lutherhjälpen: rent vatten utrotar hunger

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:46 CET

100 miljoner människoliv hotas i Afrika inom två till tre generationer. Den vattenbrist som den globala uppvärmningen ger upphov till kan komma att minska spannmålsskördarna med en fjärdedel i Afrika söder om Sahara och riskerar att skapa omfattande undernäring och svält. För Lutherhjälpen/Svenska kyrkan är FN-rapporten som UNDP publicerar idag ett tydligt exempel på att vatten- och klimatfrågan är intimt sammanlänkade med målet att utrota hungern.

- Beskrivningen av vattensituationen i världen visar att klimatfrågan är en fråga om människors överlevnad. Vi är alla beroende av varandra, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

För Lutherhjälpen är tillgång till rent vatten en självklar mänsklig rättighet. Idag saknar 1.1 miljarder människor just det. Varje dag dör t.ex. 4300 barn i diarré, en sjukdom som hänger nära samman med bristen på rent vatten.

- Sveriges och EU:s bistånd till vatten- och sanitetssektorn måste ges ökad prioritet, säger Svenska kyrkans internationella policychef Karin Lexén. Dessutom måste de nationella strategierna för fattigdomsbekämpning och livsmedelstrygghet omfatta åtgärder för ökad vatteneffektivitet i jordbruket och tillförsäkran om att också fattiga människor får tillgång till rent vatten. För att motverka effekterna av klimatförändringarna är det vidare helt nödvändigt att den rika världen tar krafttag för att minska utsläppen av växthusgaser och bidrar med resurser för anpassningsåtgärder av klimateffekter i fattiga länder. Annars blir följderna katastrofala för mat- och vattensituationen i många fattiga u-länder.

Nyckeln till en god vattenhushållning är en effektivare användning av vatten i jordbruket. Gräs, buskar och träd suger upp regnet och håller lokalklimatet fuktigt. Små dammar och en bra jordbearbetning kan lagra regnvatten och säkra den lokala matproduktionen även i torra områden.

Anmärkning till redaktionen
- Vattensistuationjen i El Salvador är ett exempel på hur vatten, hunger och klimat hänger samman. På plats i El Salvador finns Dr.Åsa Elfström, handläggare för vatten och utvecklingsfrågor, för att studera vattensituationen i landet. Åsa har lagt fram sin avhandling inom vattenområdet. Hon kan nås för intervju via mobil 0730-204988.
- Embargot på rapporten och materialet släpps redan kl. 10.00 idag. Allt enligt UNDP, Stockholm.

Lutherhjälpen är den del av Svenska kyrkan som ansvarar för katastrof- och utvecklingssamarbete och har i över 50 år bistått människor i nöd världen över. Styrkan är ett unikt, globalt nätverk med en mycket stark lokal förankring. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva och utvecklas på sina egna villkor, samt att bekämpa orsakerna till fattigdom och förtryck.
Pg 90 02 56-9 står alltid öppet för bidrag.

Thomas Ekelund, presekreterare, tfn: 018-16 96 93, 0730-23 32 71, Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75. e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen