Svenska kyrkan

Lutherhjälpen stöder översvämmat Bangladesh

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2004 15:43 CEST

Norra, nordöstra och centrala delarna av Bangladesh har under de senaste veckorna drabbats av allvarliga översvämningar. Lutherhjälpen har beviljat 500.000 kronor som katastrofbistånd för de drabbade områdena.

- Enligt rapporter är 4.5 miljoner människor strandsatta och isolerade. De som har drabbats lider främst av en akut brist på mat och rent vatten men hotas också av vattenburna sjukdomar som nu snabbt sprider sig i området, säger Michael Kjörling, tf. utrikeschef.

Fem lokala och erfarna medlemmar i Lutherhjälpens nätverk ACT (Action by Churches Together) i Bangladesh organiserar sig nu tillsammans för att svara på behovet. Målet med insatsen är att minska befolkningens lidande genom att bistå 10 000 familjer med basmats varor och vatten. Målgruppen är de allra fattigaste som drabbats av översvämningarna, ofta marginaliserade bönder och arbetare. Särskilt prioriterade är kvinnor, barn, äldre, handikappade samt ursprungsbefolkningen. Organisationerna är sedan tidigare verksamma i och känner väl till de områden där deras matdistribution kommer att ske. Inköp av mat kommer att ske från Dhaka.

Lutherhjälpen är den del av Svenska kyrkan som ansvarar för katastrof- och utvecklingssamarbete och har i över 50 år bistått människor i nöd världen över. Styrkan är ett unikt, globalt nätverk med en mycket stark lokal förankring. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva och utvecklas på sina egna villkor, samt att bekämpa orsakerna till hunger, fattigdom och förtryck.

Lutherhjälpen arbetar genom ett globalt nätverk av kyrkor som leds av ett samarbetsorgan i Genève, ACT (Action by Churches Together).De pengar som samlas in skickas till ACT, som i nätverket fördelar pengarna till lokala partner. Pg 90 02 56-9 står alltid öppet för bidrag till katastrofarbete.

Se även webbplatsen www.lutherhjalpen.nu

För information om ACT, se www.act-intl.org