Svenska kyrkan

Lutherhjälpen stöttar drabbat Haiti

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2004 00:00 CEST

Lutherhjälpen bidrar genom sina samarbetspartners till att förse det översvämningsdrabbade Haiti med nödhjälp. Behovet av hjälp är akut och stödet ska ge mediciner, mat och vattenreningsutrustning.

– Den främsta orsaken till katastrofen är fattigdom, säger Adriana Gastellú Camp, Svenska kyrkans regionsekreterare för Latinamerika. Idag finns ingen skog och inga rötter som kan hindra vattenmassorna. Människor har under en längre tid tvingats försörja sig på skogsavverkning, vilket lett till att över 95 procent av Haitis skogar skövlats. Dödsstöten för den lilla skog som fanns kvar kom på 80-talet när svinpesten drabbade Haiti och landets bönder tvingades avliva sina djur, och därmed landets främsta inkomstkälla.

Lutherhjälpen och Svenska kyrkan har sedan tidigare långsiktigt samarbete med Lutherska Världsförbundet (LWF) på Haiti, vilka är en av få biståndsorgan som arbetar i dessa områden. De mest akuta insatser som LWF nu arbetar med syftar till att nå ut med läkemedel, mat och vattenrening till människorna i området. Då det drabbade området är otillgängligt krävs att dessa förnödenheter flygs in med helikopter. Partner på plats uppger att dödssiffran på Haiti uppgår till över 600 människor och över 1500 hushåll och 8 skolor förstörts av vattenmassorna. De mest drabbade områdena är de sydöstra och västra delarna.

I nästa vecka beslutar Lutherhjälpen om anslag på 300 00 kronor för att hjälpa det drabbade Haiti.

Lutherhjälpen arbetar genom ett globalt nätverk av kyrkor som leds av ett samarbetsorgan i Genève, ACT (Action by Churches Together).De pengar som samlas in skickas till ACT, som i nätverket fördelar pengarna till lokala partner.

Pg 90 02 56-9 står alltid öppet för bidrag till katastrofarbete.

Se även webbplatsen www.lutherhjalpen.nu

För information om ACT, se www.act-intl.org