Svenska kyrkan

Lutherhjälpens partner i Pakistan inledde räddningsarbete på lördagsmorgonen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 15:08 CEST

Thomas Ekelund, pressekreterare, 0730-233271, e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se


Redan timmarna efter jordbävningen hade Lutherhjälpens partner inlett arbetet för att hjälpa nödställda. Imorgon onsdag finns kommunikatörer på plats i de drabbade områdena.

Lutherhjälpens partner, Church World Service-Pakistan/Afghanistan satte genast igång med akuta katastrofinsatser som utdelning av mat, rent vatten och förnödenheter till drygt 1600 familjer. ACT, Lutherhjälpens katastrofnätverk, har gjort en utbetalning från fonden för snabba humanitära insatser för att stödja detta arbete.

Samtidigt som utdelningarna startade skickade Lutherhjälpens partner ut personal i de drabbade områdena för att få en överblick av katastrofen och se vilka behov som finns.

Den amerikanska organisationen Church World Service som är medlem i ACT, har i 25 år bedrivit hjälparbete och utvecklingsprojekt i Pakistan. Man arbetar tillsammans med regeringen, FN och andra internationella biståndsorgan för att göra en snabb och samordnad hjälpinsats bland de överlevande. Eftersom vägarna har skadats är det svårt att ta sig fram till staden Mansehra från avsides belägna områden, men trots detta rapporterar personalen vid CWS hälsovårdsenhet i Pakistan att man redan ser en ökande ström av människor med behov av läkarvård.

Shama Mall som är ansvarig för CWS verksamhet i Pakistan/Afghanistan berättade från Isalamabad på söndag morgon att hälsovårdsteamen är ute i byarna för att ge alla människor en spruta mot stelkramp.

– Situationen är fortfarande mycket kaotisk här, berättar Shama Mall. Just nu koncentrerar sig alla på räddningsinsatserna, men de försvåras av att häftiga regn och hagelbyar har fallit i en del av de drabbade områdena. Skalven fortsätter, säger Shama Mall, så människor är rädda för att vara inomhus. Många sover i sina bilar eller under bar himmel.

Jordbävningen är den värsta i Kashmir på över hundra år. Skadade vägar och jordskred gör att man hittills bara kan ta sig fram med flyg till en del av de områden som troligen är värst drabbade. Jordbävningens epicentrum var på den pakistanska sidan i den delade staten Kashmir, inga rapporter om katastrofens följder från indiska delen av Kashmir har inkommit då varken journalister eller hjälporganisationer släpps in i området.

Imorgon onsdag finns ACT och norska kyrkans kommunikatörer på plats för att skriva och berätta om händelseutvecklingen. För intervjuer kontakta Thomas Ekelund el Stefan Håkansson.

Lutherhjälpens PlusGirokonto 900256-9 är öppet för gåvor till katastrofarbetet! Märk talongen "Lutherhjälpens katastrofarbete".

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen el på ACTs hemsida www.act-intl.org

Stefan Håkansson informatör 018-169420 eller stefan.hakansson@svenskakyrkan.se