Svenska kyrkan

Lutherska världsförbundet förblir kyrkogemenskap trots teologiska skillnader

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 14:47 CEST

Lutherska Världsförbundets rådsmöte, som är samlat i Genéve, har idag gjort ett uttalande om den fortsatta gemenskapen mellan medlemskyrkorna. Rådsmötet uppmanar till fortsatt teologisk reflektion över hur beslut i medlemskyrkor ska respekteras och uttryckas samt hur skillnader ska hanteras samtidigt som kyrkogemenskapen upprätthålls.

Bakgrunden är två decenniers diskussion om familjefrågor, äktenskap och sexualitet, och den etiopiska Mekane Yesus-kyrkans beslut i vintras om att bryta kyrkogemenskapen med Svenska kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika (ELCA) på grund av olika hållning i relation till homosexualitet. Rådsmötet uppmanar i dagens uttalande (se relaterat dokument nedan) LVF:s generalsekreterare Martin Junge att stå i nära kontakt med dessa tre medlemskyrkor och fortsätta erbjuda rum och processer för vidare samtal mellan dem.

– Budskapet speglar det som rådsmedlemmar från alla världsdelar har betonat under mötet här i Genève: Vi är och förblir en kyrkogemenskap. Vi känner smärta, men vi är fast beslutna att fortsätta leva och arbeta som en gemenskap av kyrkor, säger biskop Antje Jackelén, rådsmedlem i LVF.

Den 13 juni samlades LVF:s rådsmöte till en extra session för att diskutera dokumentet "Claiming the gift of communion in a fragmented world" (Att hävda gemenskapens gåva i en splittrad värld). I rådsmötets uttalande idag finns också en uppmaning till alla de 143 medlemskyrkorna att studera dokumentet och använda det som grund i den fortsatta teologiska reflektionen.

Lutherska Världsförbundet tar genom uttalandet på sig en stor och ansvarsfull uppgift, i att arbeta fram hur åsiktskillnader – en konsekvens av medlemskyrkornas självständiga beslutsprocesser – ska kunna hanteras respektfullt inom den kyrkogemenskap som LVF är.

– Processen har inte varit enkel. Men för mig har den på ett övertygande sätt visat att LVF är en vital och fungerande kyrkofamilj som kan ta itu med svåra saker. Presidenten, generalsekreteraren och vicepresidenterna från LVF:s sju regioner har visat ett lyhört, klokt och starkt ledarskap, säger biskop Antje Jackelén.