Luvit

LUVIT förvärvar verksamheterna i Avensia och INXL

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:01 CET

LUVIT AB (publ.) har idag skrivit avtal om att förvärva verksamheterna i Avensia och INXL. Överlåtelsen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om riktad emission till säljarna. Köpeskillingen uppgår till ca 55 mkr fördelade på 27 822 000 nya aktier. Efter förvärvet kommer Avensia och INXL att äga ca 84% av aktierna i LUVIT.

För att stärka sin position och bli en mer komplett IT-leverantör förvärvas verksamheten i två framgångsrika företag, Avensia och INXL. I samband med förvärvet föreslås LUVIT att byta namn till Avensia innovation AB. Bolaget kommer initialt att ha ca 60 anställda och fokusera på tre tydliga affärsområden - Product development (Egna produkter), Software solutions (Kundanpassade lösningar/projekt) och Consulting (Kompetensförstärkning).

Under 2006 har verksamheterna gemensamt med LUVIT omsatt ca 50 mkr med god lönsamhet.

IT-konsultföretaget Avensia startades 2001. Avensias affärsidé är att erbjuda utvecklingsintensiva företag kvalificerade teknikkonsulttjänster och totalansvar från idé, till produktutveckling och produktion. Bland Avensias uppdragsgivare finns ABB, Beijer Electronics, Ericsson, SonyEricsson, Tetra Pak, Södra Cell, Design Online och Stora Enso. Avensia utsågs 2006 till Gasellföretag av Dagens Industri. Läs mer på www.avensia.se. I Avensia ingår Mashie, som är ett Internet-baserat verksamhetssystem för storkök, restauranger och livsmedelsfabrikanter. Mashie har idag mer än 60 kommuner och 1.000 användare anslutna till systemet. Läs mer på www.mashie.se

INXL är ett företag som startade hösten 2000. INXLs affärsidé är att omvandla verksamhetsidéer till applikationer som har potential att bli grunden för nya företag med ett komplett tjänsteutbud. Produkter som har kommit fram är bland annat Provisio - operationsplaneringsystem, Comporto - flexibel registerapplikation och InfoWall - den digitala anslagstavlan. Provisio såldes nyligen till TietoEnator och ingår inte i förvärvet. Bland INXLs uppdragsgivare finns bland annat Alfa Laval, Morgontidningsdistribution, Integrationsverket, Universitetssjukhuset i Lund, Lunds Energi och Tidningsbärarna. Läs mer på www.inxl.se .

LUVITs befintliga produkter kommer att ingå i affärsområdet Product development, där det finns stora synergier med de produkter som Avensia och INXL tar med i förvärvet.

"Med förvärven av INXL och Avensia breddas LUVITs verksamhet. Bolaget kommer därmed att minska både den operationella och finansiella risken. Det ger också våra befintliga e-learning kunder en starkare leverantör med ökade resurser. I och med förvärven kommer vi att vara väl positionerade på marknaden för framtida tillväxt med lönsamhet" säger styrelseordförande Lars-Erik Nilsson.

"Vi ser det som en fantastisk möjlighet med ett samgående till ett gemensamt bolag. Vi kompletterar varandra mycket väl, vi blir en större organisation och har därmed möjlighet att ta större kunduppdrag. Jag tror också att möjligheten till mer varierande uppgifter kommer att attrahera nya medarbetare till oss. Personligen tycker jag att det skall bli spännande att 'komma in' i Luvit och Avensia, som båda är mycket innovativa entreprenörs­verksamheter", säger Per Wargéus, VD INXL.

"Jag tror att vår stora styrka ligger i mixen av traditionell konsultverksamhet och utveckling/förvaltning av egna produkter. Ofta ingår våra konsulttjänster i mjukvaruutvecklingen av kundernas produkter. Med ett antal egna produkter har vi full förståelse för och koll på kvalitet och målstyrning i utvecklingsarbetet, dokumentation, supporthantering och allt sådant som gör att ett IT-projekt levereras i tid och blir lyckat. Det kommer våra kunder till godo", menar Jörgen Brandt, vVD Avensia.


* * *
För mer information, kontakta:


Lars-Erik Nilsson Per Wargéus
Styrelseordförande LUVIT AB VD INXL innovation AB
Tfn: 0734 - 43 98 90 Tfn: 0707 - 31 89 08

Jörgen Brandt
vVD Avensia AB
Tfn: 0736 - 60 60 81

Om LUVIT
LUVIT AB (publ) affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade tjänster och produkter för kunskaps- och informationsspridning. LUVITs lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informationsprocesserna och kompetenshanteringen. LUVIT hjälper kunden att uppnå rätt kompetens, hos rätt person vid rätt tillfälle. Bland kunderna finns Sony Ericsson Mobile Communication, Boehringer Ingelheim GmbH, TetraPak, TeliaSonera och en rad av världens ledande universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas LUVITs aktier på First North vid Stockholmsbörsen under beteckningen LUVA. Läs mer på www.luvit.com.