LBI International AB

Lyckad introduktion av LB Icon AB vid Euronext Amsterdam

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 13:02 CEST

STOCKHOLM, Sverige / AMSTERDAM, Holland - 9 juli 2004 - LB Icon AB (publ) (LB Icon), verksamt internationellt inom Internetkonsulttjänster och Webtjänster, offentliggjorde idag att företaget har noterats på Euro.NM marknaden vid Euronext Amsterdam. Totalt har alla 21,483,355[1] stamaktier inom LB Icon AB börsnoterats. Det nominella värdet för varje aktie är 0.09 Euro. Priset vid öppningen idag klockan 12:30 på Euronext Amsterdam var 3.85 Euro, vilket visar på ett totalt marknadsvärde av ungefär 82.7 miljoner Euro.

Sedan november 1998 har LB Icon aktien varit noterad på den Svenska Fondbörsen "Stockholmsbörsen". Nyligen fördes LB Icon upp på ATTRACT 40-listan för de mest omsatta aktierna på O-listan. Företaget bildades i och med fusionen mellan IconMedialab och Lost Boys i januari 2002.

Robert Pickering, VD för LB Icon: "Börsnoteringen kommer att hjälpa oss med fullgörandet av vår strategi. Kortsiktligt kommer högsta prioritet vara att uppnå önskvärd lönsamhet samt påskynda vår tillväxt på nyckelmarknader, såsom Storbritannien, Holland, Tyskland och den Skandinaviska regionen. Vi tror att marknaden för e-handeln är redo för en konsolidering och erbjuder många möjligheter, både för organisk tillväxt samt tillväxt genom förvärv. Vi önskar dock inte att växa på avkastningens bekostnad. Det är vår målsättning att spela en viktig och ledande roll inom Internetbranschen och därför strukturellt överträffa marknaden."

Rabo Securities N.V. har varit noteringsagent och företagets finansiella rådgivare. LB Icon handlas på Euro.NM marknaden på fondbörsen Euronext Amsterdam under symbolen ICON.

Om LB Icon
IconMedialab och Lost Boys gick i januari 2002 samman till ett världsledande IT-konslutföretag. Företaget erbjuder användarorienterade lösningar genom innovativ teknologi för digitalakanaler, med global räckvidd och lokal expertis. Kontor finns i Amsterdam, Berlin, Brügge, Bryssel, Lissabon, London, Madrid, Milano, München, New York, San Fransisco, St. Louis, Stockholm, Washington och Zurich. LB Icon aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista ATTRACT 40 och på Euro.NM marknaden på fondbörsen Euronext Amsterdam (symbol: ICON) med en nettoförsäljning på 53 miljoner EURO (K SEK 481,569) och 559 anställda vid slutet av år 2003. Den 4 juni 2004 ändrade företagets namn från IconMedialab International till LB Icon, (org nr: 556284-0917). För mer information: www.lbicon.se eller www.lbicon.nl


Note for the editor:
Rapporten 2:a kvartalet för LB Icon presenteras 29 juli 2004 före börsernas öppnande.


För ytterligare information om LB Icon vänligen kontakta:
LB Icon Stockholm:
Elina Wilow
tel +46 8 5223 9000
epost: elina.wilow@iconmedialab.com

Amsterdam :
Annemarie de Bont
tel. +31 20 460 4500
epost: annemarie.debont@lostboys.com

LB Icons hemsida: www.lbicon.se eller www.lbicon.nl[1] Ett resultat av senaste tidens private placeringar vid finansiella institutioner och professionella investerare 1,827,500 placerades stamaktier för att på så sätt minska skulderna och stärka företagets finansiella position. Dessa aktier betalades den 2 juli 2004 och kommer att registreras vid PRV. Efter registreringen kommer antalet aktier vara 23,310,855.