Compare Karlstad

Lyckad konferens stärker svensk-norsk samverkan inom IT-säkerhet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 18:17 CET

Bilden: Konferensen arrangerades av Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm) och Mikael Lundström (Stiftelsen Compare Karlstad) med stöd av projekten IT och Säkerhet i Inre Skandinavien (ISIS) och Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen (DA BSR).

Den svensk-norska erfarenhetskonferensen Internet och säkerhet - som hölls i Karlstad 24-25 oktober med drygt 100 deltagre - blev mycket lyckad och stärker ett svensk-norskt samarbete inom området. "Vi i Sverige har mycket att lära av Norge när det gäller informationssäkerhet - det är något som vi nu ska jobba vidare med", säger Mikael Lundström (Compare).

Föreläsarna och deltagarna på den svensk-norska erfarenhetskonferensen Internet och säkerhet var mycket nöjda med konferensen som arrangerades av Compare Karlstad och Kunnskapsbyen Lilleström (genom projektet ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) samt Länsstyrelsen Värmland (genom DABSR (Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen).

"Intressant och givande att få IT-säkerhet belyst ur olika perspektiv - men också skrämmande hur sårbara vi är i IT-samhället", var en allmän summering.

Föreläsarna och deltagarna var också överens om den största säkerhetsrisken med Internet: "Det är inte tekniken utan de som använder tekniken - människorna".

Lika eniga var de om bästa sättet att förebygga IT-incidenter: "Brandväggar, krypteringar och tekniska säkerhetslösningar i all ära - det är användarna som behöver bli mer medvetna om riskerna och hur de skyddar sig bäst".

Föreläsarna och deltagarna var också eniga om vikten av samverkan för att få användarna mer medvetna om riskerna med bristande IT-säkerhet: "Det här är så stora problem att de utgör allvarliga hot mot såväl enskilde människor och näringsliv, liksom mot nationella myndigheter och försvarsmakter - därför behövs gemensamma kraftsamlingar inom många områden".

Visar styrkan med interregional samverkan

Den genomförda säkerhetshetskonferensen visar i sig själv styrkan med interregional samverkan, enligt arrangörerna.

"Utan samarbetet mellan Compare, Kunnskapsbyen Lilleström och Länsstyrelsen Värmland - och våra respektive nätverk - hade vi aldrig fått ihop ett sådant här program med sådana ansedda föreläsare", förklarar Mikael Lundström (Compare) och pekar på programmet med föreläsare från offentliga myndigheter, från universitet och högskolor, från försvarsmakterna, från näringslivet och avslutningsvis från EU-kommisionen (läs mer längre ned på denna sida).

Samtidigt har konferensen i Karlstad visat vägen för ett fortsatt och fördjupat svensk-norskt samarbete inom angelägna områden - framför allt att få användarna mer medvetna om riskerna och vad som bör göras för att förebygga dessa.

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande Interreg-projekt.

Stärker samarbetet med Norsk senter for informasjonssikring

"Vi har redan etablerat ett bra samarbete med statliga Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) och Høgskolen i Gjövik som vi nu vill vidareutveckla", förklarar Mikael Lundström och pekar på fyra norska initiativ som ISIS-projektet vill införa i Sverige:

 • European Cyber Security Month (ECSM): Det var genom Norsis som ISIS-projektet blev uppmärksammade på att oktober är EU:s IT-säkerhetsmånad (ECSM) – ett initiativ för att öka medvetandet bland medborgare om IT-säkerhet och cyberhoten i vardagen. 
 • Webbtjänsten slettmeg.no: Norsis driver en råd- och vägledningstjänst för de som känner sig kränkat på nätet. Tjänsten har inget mandat att radera eller kräva att något tas bort från nätet - men kan erbjuda tekniskt stöd och råd om hur man bäst ska gå tillväga för att ta bort informationen. Webbtjänsten slettmeg.no har även guider med nyttiga tips om hur man kan få information på nätet raderat. "Detta är en tjänst som borde finnas även i Sverige", menar Mikael Lundström.
 • Skydda företag mot industrispionage: Norsis verkar för att informationssäkerhet ska vara en naturlig del av vardagen genom att öka medvetenheten om hot och sårbarheter för norska företag inom privat och offentlig sektor. "På vår konferens efterlystes en motsvarande funktion i Sverige - en statlig aktör med mandat och resurser att hjälpa svenska företag att förebygga risken och hantera industrispionage", förklarar Mikael Lundström och fortsätter: "Vi och Norsis vill gärna bidra till att en sådan funktion tar form i Sverige".
 • Security Divas - en mötesplats för alla IT-tjejer som är intresserade av informationssäkerhet: Security Divas är en konferens om informationssäkerhet för kvinnor som arbetar med IT-säkerhet - både som föredragshållare och deltagare. Konferensen arrangeras för fjärde gången 16-17 januari 2014 i norska Gjövik. "Ambitionen är att erbjuda intresserade IT-tjejer i Karlstad möjligheten att delta genom ISIS-projektet", säger Mikael Lundström.

Föreläsare på konferensen Internet och säkerhet

Dessa föreläsare deltog på den svensk-norska erfarenhetskonferensen Internet och säkerhet i Karlstad 24-25 oktober 2014:

 • Landshövding Kenneth Johansson inledde och invigde konferensen.
 • Mats Lewan, redaktör på Ny Teknik och för e-tidningen Next Magasin, talade om Internet idag och imorgon - och gav en både skrämmande och hoppfull bild av framtiden som närmar sig med stormsteg.
 • Fia Ewald, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), talade om IT-incidenter i Sverige och hur man kan dra lärdomar av större it-incidenter som till exempel den så kallade Tieto-incidenten som fick stora konsekvenser för många.
 • Vidar Sandland, Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), talade om hur Norsis arbetar för att höja säkerhetsmedvetandet bland användarna och pekade på den svagaste länken i säkerhetskedjan - människan. Vidar demonstrerade även "live" hur lätt det är idag att bli angriåpen av en "hacker".
 • Leonardo Martucci, forskare vid Karlstads universitet, talade om den forskning inom IT-säkerhet som bedrivs där med fokus på Cloud Accountability Project (A4Cloud) - ett EU-finansierat forskningsprojekt där forskare vid Karlstads universitet deltar.
 • Einar Snekkenes, professor vid Høgskolen i Gjövik som är en av Europas största forskarmiljöer inom informationssäkerhet, talade om projektet PETweb II som är ett stort forskningsprojekt som drivs med en rad samarbetspartners - bland annat Karlstads universitet.
 • Fredrik Andersson - som arbetar med kommunikations- och webbfrågor på Länsstyrelsen Värmland - avslutade första konferensdagens med att tala om säkerheten i sociala medier.
 • Roland Heickerö - docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan - talade om Informationskrigföring och cyberhot.
 • Roar Sundseth - chef för norska cyberförsvaret - talade om Cyberhoten och hur norska försvaret möter dessa.
 • Hans Brun - forskare inom kontraterrorism vid Försvarshögskolan och King's College i London - talade om Internet som terroristernas medel, vapen och måltavla.
 • Stefan Larsson - VD på Bitsec som är ett svenskt konsultföretag med inriktning på teknik och analys inom informations- och IT-säkerhet - talade om Hur skyddar vi oss mot industrispionage?
 • Petter Markhede och Roberto Söderhäll - seniorkonsulter inom Business Continuity Management på Combitech respektive Coromatic - talade om nyckeln till en framgångsrikt krishantering: att öva hur man gör.
 • Per Morten Hoff - generalsekretær i IKT-Norge - talade om Lever vi i troen på at alt vil gå godt i Norge?
 • Pernilla Baralt - chef för press- och kommunikationsavdelningen vid Europeiska kommissionens representation i Sverige - avslutade konferensen med att tala om IT-säkerhet på den digitala agendan i Europa.

Läs även: