U&We

Lyckad rekrytering stärker hållbarhetskonsulterna U&We

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 06:52 CEST

Cecilia Näsman kompletterar konsultföretaget U&We med kunskap och lång erfarenhet från finansmarknaden och inom social och ekonomisk hållbarhet. U&We har fortsatt stabil tillväxt och för att klara av leverera med hög kvalitet och svara på alla förfrågningar behöver vi bli fler. För att svara på den ökade efterfrågan från finansbranschen välkomnas Cecilia som ny partner och konsult.

Cecilia Näsman, har engagerats som ny partner och konsult för att arbeta på U&We. Cecilias kompetens är inom områdena fair finance, mikrofinansiering, socialt företagande och mänskliga rättigheter. Hon förstärker organisationen med kunskaper om social och ekonomisk hållbarhet generellt och specifikt med U&We:s olika uppdrag med finanskoppling. Cecilia har tidigare arbetat hos Oikocredit, föreningen för Fair Trade och SEB med utvecklingsfinansiering, internationell handel och investor relations. Cecilia är civilekonom från Uppsala Universitet och sitter bland annat i styrelsen för Ekobanken, Mikrofonden Öst och Fair Action.

  • Alltsedan mitten av 00-talet har fokus för mitt arbete varit alternativa och hållbara investeringar i kombination med social nytta och därför är det roligt att få bidra med mina erfarenheter i en konsultbyrå som U&We, säger Cecilia Näsman.

U&We har introducerat begreppet Planetnytta, vilket hänger samman med ett företags värdekedja och inkluderar att gå från negativa till positiva effekter på miljö och sociala förhållanden.

Med Cecilia Näsmans kompetens inom ekonomisk & social hållbarhet kopplat till affärer ser vi att vi stärker vårt erbjudande mot hela den breda finanssektorn. Vi är mycket glada över vår rekrytering som borgar för nya spännande affärer de kommande åren med U&We, framhåller Ellinor Eke, VD.

För ytterligare information

Cecilia Näsman, U&We, 08-34 65 65, cecilia.nasman@uandwe.se

Ellinor Eke, U&We, 08-34 65 65, ellinor.eke@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med drygt 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se