Avesta kommun

Lyckad satsning på avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 09:30 CET

- Det är fantastiska resultat, säger Lars Isacsson om den utvärdering som genomförts vad gäller den avgiftsfria busstrafiken inom Avesta kommun.

Utvärderingen, som genomförts av Ramböll, visar en 80 procentig ökning av bussresandet, och minskade utsläpp om 40 ton koldioxid, per år.

Resandeökningen har framförallt skett i tätortstrafiken i Avesta och Krylbo.

Resandet med tätortstrafiken har mer än fördubblats jämfört med innan införandet av avgiftsfria resor. Det är främst arbets- och skolpendlare som ökat sitt resande med buss. Även i jämförelse med andra kommuner som  har eller har haft avgiftsfri kollektivtrafik är resandeökningen stor.

Resandeökningen består i huvudsak av tidigare bussresenärer som reser mer med buss, men även helt nya bussresenärer. 39 procent av bussresorna har ersatt en tidigare bilresa och 22 procent en tidigare gång- eller cykelresa. Drygt 100 000 bilresor per år beräknas ha ersatts med bussresor.


- Viljan att permanenta avgiftsfria bussar är idag ännu starkare, säger Lars Isacsson

Om försöket


Avesta kommun har sedan juni år 2012 haft avgiftsfri kollektivtrafik (busstrafik) inom kommunen. Detta har gjorts i syfte att öka resandet med kollektivtrafik och minska biltrafikens utsläpp. Försöket har även tjänat till att göra det enklare att resa kollektivt. Försöket planeras att fortgå som längst fram till den sista juni 2014. Politiskt beslut om en eventuell fortsättning därefter sker bland annat efter att denna utvärdering behandlats. Försöket omfattar tätortslinjerna 301 och 302 samt landsbygdslinjerna 3 och 4 Avesta - Horndal och 12 Avesta - Snickarbo.Dessutom ingår den anropsstyrda kompletteringstrafiken med taxi i försöket (har dock inte ingått i utvärderingen).

Presskontakt

Lars Isacsson (se nedan för kontaktuppgifter)
Kommunalråd

Lars Enoksson
Näringslivssekreterare
Tillväxt Avesta
Tel: 0226-64 50 08
E-post: lars.enoksson@avesta.se

 


När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.