Uppsala kommun - enheten för näringsliv och marknad

Lyckad satsning på förstärkt företagsdialog

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 15:29 CEST

Uppsala kommun har under det senaste halvåret arbetat intensivt med att utöka dialogen med stadens företag. Intresset från näringslivet att delta i aktiviteterna har varit mycket stort. Arbetet är en del av kommunens 20-punktsprogram för ett bättre näringslivsklimat.

20-punktsprogrammet syftar till en ökad ömsesidig kunskap och förståelse för både företagandets och myndighetsutövningens villkor. Hittills har framför allt har fem punkter i handlingsprogrammet varit framgångsrika.

Företagslotsen Uppsala har under perioden januari till mars i år tredubblat sina kundkontakter jämfört med samma period 2008. Aktiviteterna är riktade till både blivande och nystartade företag och särskilda projekt kring kvinnors företagande.

Politiker och tjänstemän från i stort sett samtliga nämnder, kontor och förvaltningar har tillsammans besökt cirka 70 företag och fått en värdefullkunskap om företagens erfarenheter, planer och syn på Uppsala. Responsen från företagen har varit mycket god och många har också uppskattat information och råd om tillvägagångssätt i sina kommunkontakter. Besöken kommer att fortsätta under hösten.

Kommunledningskontoret har startat en ny modell av frukostmöten med små och medelstora företag. Ett hundratal företag har deltagit under våren för att bland annat diskutera grön stadsutveckling och översiktsplan. Företagen har själva lämnat förslag på fortsatta teman och mötena fortsätter under hösten.

Ett planeringsutskott är inrättat med presidierna och chefstjänstemän i Fastighetsnämnden, Gatu- och trafiknämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Syftet är att effektivisera stadsplaneprocessen genom bättre koordination i planfrågor och i större samarbetsprojekt där också näringslivet och andra externa parter deltar.

Kommunledningskontoret har vid två tillfällen det senaste halvåret haft informationstillfällen om vad som gäller vid kommunala upphandlingar. Frågan är angelägen och intresset har varit väldigt stort. Flera hundra företag har deltagit och fler möten planeras med mera tid för diskussion om typfall och uppföljning av genomförda upphandlingar.

- Vi är väldigt glada åt responsen från företagen och fortsätter att jobba med att genomföra även övriga aktiviteter i 20-punktsprogrammet. Vi är fast beslutna att skapa en service och dialog som alla parter kan vara nöjda med, säger stadsdirektör Kenneth Holmstedt.

För mer information

Eva Sterte, näringslivsdirektör Kommunledningskontoret, telefon 018-727 08 81