Katrineholms kommun

Lyckade besparingsåtgärder på Socialförvaltningen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 15:44 CEST

Socialnämndens prognos har under året visat på ett kraftigt negativt resultat, främst beroende på ett ökat resursbehov för utbetalt försörjningsstöd och ökade kostnader för institutionsplaceringar av barn och vuxna. Orsaken till kostnadsökningen är direkt kopplad till att behovet av antalet insatser inom socialförvaltningen har ökat kraftigt.

Socialnämnden har initierat en lång rad åtgärder för att minska socialnämndens kostnader. Hade inte nämnden genomfört dessa insatser hade kostnaderna för socialnämnden varit ytterligare 12,8 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Under året har förvaltningen även lyckats reducera placeringskostnader med cirka 1,6 miljoner kronor genom att hitta alternativa lösningar för ungdomar som har varit placerade på institution. Arbetet med att hitta alternativa lösningar till fler ungdomar är i full gång. För att genomföra detta har socialförvaltningen anställt två personal under en begränsad tidsperiod. Alla alternativa lösningar måste innehålla att den enskilde får en god och bra insats.

– Socialförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna, men det förutsätter en fortsatt samlad och utvidgad samverkan såväl mellan kommunens förvaltningar som med externa aktörer, påpekar förvaltningschef Åke Strandberg.

– Jag är nöjd med de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som socialförvaltningen har redovisat för socialnämnden och de kostnadsminskade effekterna som är resultatet, säger socialnämndens ordförande Pat Werner.

För ytterligare frågor kontakta:
Åke Strandberg, förvaltningschef, telefon 070-585 73 36

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se