ChronTech Pharma AB

Lyckade prekliniska resultat leder till att Tripep patentsöker ny injektionsnål för DNA-vaccination på människa

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:27 CET

Tripeps forskare har utvecklat en ny injektionsnål som avsevärt förbättrar
effektiviteten av DNA-vaccination jämfört med vanliga injektionsnålar. Nålen är
avsedd att användas med kommersiellt tillgängliga sprutor och kräver ingen
ytterligare utrustning. Prekliniska studier har visat att vaccinproduktion i
muskelceller ökar markant när DNA injiceras med Tripeps teknologi jämfört med
vanliga injektionsnålar. Denna teknik är nu patentsökt.

Ett betydande problem vid DNA-vaccination är att DNA inte tas upp i muskelceller
och att de därmed producerar för lite vaccinprotein vid injektion med vanlig
injektionsnål. Avancerad elektronisk eller mekanisk utrustning som in
vivo-elektroporering eller "gene gun" krävs vanligen för en bra effekt. För att
på ett betydligt enklare sätt lösa detta problem har Tripeps forskare utvecklat
en ny injektionsnål som genom en centrerad injektionsriktning gör att produktion
av vaccinprotein kraftigt ökar jämfört med injektion via vanliga
injektionsnålar. Förutom den nya nålen behövs endast en vanlig kommersiellt
tillgänglig spruta för att DNA-vaccination skall kunna utföras effektivt.

"Vi är mycket glada över att vi nu har data som visar att vår nya injektionsnål
kan förbättra vaccination med DNA vilket är ett av Tripeps huvudområden. Vi
kommer under det kommande året att utveckla denna så att den går att
massproduceras till en låg kostnad. Detta innebär att vi nu får en mer komplett
produktportfölj inom DNA-vaccin som ökar vårt oberoende vilket även kan komma
att bredda indikationerna för våra vaccin",  säger Tripeps VD Anders Vahlne.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras
patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande
forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit
C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad
på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer
information, se www.tripep.se